Portada > Actualitat > Notícies > Sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament de Parets

Sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament de Parets

17/03/2017

Sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament, que tindrà lloc el pròxim dijous 23 de març, a les 18 h.

 

Ordre del dia

1.     Aprovar, si escau, l’esborrany de l’acta de la sessió anterior.

ÀREA DE SERVEIS TERRITORIALS I SOSTENIBILITAT

2.   Acordar, si escau, l'aprovació del Text refós Pla Especial Torre de Cellers (Exp. 2035/2015).

3.   Acordar, si procedeix, l’aprovació provisional de la proposta de modificació del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal de Parets del Vallès als àmbits dels sectors UP5-Circuit, UP6- Nord-Est i de la UA26 Nutrexpa, així com la incorporació de la fitxa normativa de la UP-9 Can Guitet (Exp. 4818/2016).

ÀREA DE SERVEIS GENERALS

4.   Donar compte de la liquidació del Pressupost general de l’Ajuntament de Parets del Vallès de l’exercici 2016 (1577/2017).

5.   Acordar, si procedeix, l'aprovació de la modificació de crèdit per crèdit extraordinari finançat amb baixes i anul·lacions de crèdit d'unes altres aplicacions Exp. 006/2017/CE-PLE (1375/2017).

DONAR COMPTE DE LES MOCIONS DE LA JUNTA DE PORTAVEUS

PRECS I PREGUNTES

Arxivat a: Ajuntament
Ajuntament de Parets