Portada > Actualitat > Notícies > Sessió extraordinària del Ple de l’Ajuntament

Sessió extraordinària del Ple de l’Ajuntament

16/10/2017

Sessió extraordinària del Ple de l’Ajuntament, que tindrà lloc el pròxim dijous 19 d’octubre, a les 18 h, a l'edifici consistorial.

ORDRE DEL DIA

ÀREA DE SERVEIS GENERALS

1.    Donar compte del Decret d'Alcaldia relatiu a l'ampliació del termini i excloure fins al 31 de desembre de 2017, de l’obligació de facturació electrònica, a les factures inferiors a 3.000 euros (IVA inclòs) (Exp. 403/2015).

2.    Proposta relativa a l’afectació al domini públic del bé immoble de propietat municipal situat a l'Edifici H.2.10 de l'Edifici Oest, en concret la subparcel·la H2 del Pla de Millora Urbana del Sector IVECO (Exp. 4718/2017).

3.    Proposta relativa a l’aprovació de la modificació de crèdit en la modalitat de crèdit extraordinari finançat amb baixes de crèdit per anul·lació (Exp. 5170/2017).

4.    Proposta relativa a l’aprovació provisional de les Ordenances fiscals de l’exercici de 2018 (Exp. 5193/2017).

5.    Proposta relativa a l’aprovació inicial del pressupost general i la plantilla de personal de l'exercici 2018 (Exp. 5196/2017).

Arxivat a: Ajuntament
Ajuntament de Parets