Portada > Actualitat > Notícies > Sessió extraordinària del Ple de l’Ajuntament

Sessió extraordinària del Ple de l’Ajuntament

15/12/2017

Sessió extraordinària del Ple de l’Ajuntament de Parets, que tindrà lloc el 19 de desembre a les 18 h, a l'edifici consistorial.

ORDRE DEL DIA

1.    Aprovar, si escau, els esborranys de les actes de les sessions anteriors.

ÀREA DE VIA PÚBLICA

2.    Aprovar, si procedeix, el conveni d’encàrrec de gestió de prestació de serveis mínims de salut pública de competència municipal entre el Departament de Salut i l’Ajuntament de Parets del Vallès (Exp. 6218/2017).

ÀREA DE SERVEIS GENERALS

3.    Aprovar, si correspon, prorrogar el contracte del servei de connexió a Internet mitjançant fibra òptica i el seu manteniment a l’edifici de l’Ajuntament de Parets del Vallès, a la societat Telefónica de España, SA (Exp. 1052/2015).

4.    Aprovar, si escau, resoldre el recurs de reposició interposat i imposar una sanció per incompliment de l’Ordenança de convivència ciutadana (Exp. 4503/2016).

5.    Aprovar, si procedeix, resoldre el recurs de reposició interposat i imposar una sanció per incompliment de l’Ordenança de convivència ciutadana (Exp. 3560/2017).

6.    Donar compte de l'informe de la Sindicatura de Comptes 4/2017, relatiu a la gestió recaptatòria en municipis d’entre 5.000 i 20.000 habitants, exercici 2013.

7.    Acordar, si escau, l’aprovació definitiva de les Ordenances fiscals de l’exercici de 2018 (Exp. 5193/2017).

8.    Aprovar, si correspon, la delegació de preus públics a l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.

Arxivat a: Ajuntament
Ajuntament de Parets