Portada > Actualitat > Notícies > L'equip de govern de l'Ajuntament de Parets del Vallès doblarà la seva promesa electoral en matèria d'ocupació

L'equip de govern de l'Ajuntament de Parets del Vallès doblarà la seva promesa electoral en matèria d'ocupació

13/02/2018

A febrer de 2018 ja s'han assolit 1339 insercions laborals de les 1000 promeses per a aquesta legislatura.

L'alcalde de Parets del Vallès, Sergi Mingote, valora amb satisfacció "unes xifres que posen de manifest que nosaltres quan adquirim un compromís l'acomplim i, amb aquest cas, amb escreix. D'altra banda vull recordar que l'últim any s'ha reduït en 200 persones la xifra de l'atur i després de molts anys hem baixat de les 1000 persones aturades a Parets".

El govern municipal, durant aquests primers anys de legislatura, ha posat els mitjans i els recursos econòmics necessaris per poder impulsar mesures ajustades a les necessitats de les persones i del mercat laboral. "Les polítiques actives d'ocupació han estat un eix estratègic en la política municipal de Parets, àmbit que hem reforçat econòmicament donat que no és suficient la dotació econòmica que es destina a Parets per part d'altres administracions supramunicipals per parl.liar els efectes de l'atur", apunta el regidor de Desenvolupament Econòmic, Ocupació i Turisme, Toni Fernández. Entre aquestes mesures cal destacar els ajuts a la contractació, que han resultat ser una mesura eficient d'inversió de recursos públics en la creació d'ocupació.

Els ajuts a la contractació han estat una de les polítiques que ha sumat a l'hora de treballar per a la reducció de l'atur a Parets. Des de 2012 s'han destinat 415.000€ que han permès donar suport a la contractació de 515 paretans i paretanes. Això resulta una mitjana de 806€ de subvenció per lloc de treball creat. Durant les tres darreres convocatòries s'han superats els 100 contractes subvencionats i des de l'Ajuntament s'espera assolir el mateix objectiu durant 2018, convocatòria que s'ha dotat amb 95.000€. "Vam iniciar aquest camí amb una experiència pilot al 2012 dotada amb 40.000€ que no es van esgotar. El 2013 es va consolidar la iniciativa i any rera any l'equip de govern, veient els resultats, ha anat augmentant el pressupost a mesura que anava evolucionant i consolidant-se aquests ajuts. El 2018 tornem a augmentar la dotació, que enguany serà de 95.000€ i amb la que esperem continuar donant suport a la contractació de paretans i paretanes" valora en Sergi Mingote.

Un cop acabada la darrera convocatòria, el regidor Toni Fernández fa avaluació dels resultats:

1. Gènere: el 2017 s’ha contractat més dones que homes amb aquests contractes bonificats.

2. Edat: per primera vegada es modifica una tendència i en aquesta darrera convocatòria s’han vist millorats els percentatges de contractació de persones majors de 45 anys, col·lectiu amb especials dificultats d’inserció. Aquesta mesura de foment de la contractació de major de 45 es va recollir per primera en l’edició 2016 dels ajuts, durant el 2017 ha estat més efectiva i en aquesta nova convocatòria se li donarà continuïtat.

3. Nivell formatiu: a més qualificació més inserció. El 60% de les persones contractes tenen formació de caràcter professional, d’aquestes el 52% tenen estudis de formació professional.

4. Durada dels contractes: les dades a Catalunya durant 2017 apunten quela contractació estable creix molt discretament respecte a la temporal, situant-se aquesta última en el 60%. Veiem que a Parets es segueix aquesta tendència i per això que continuem fomentant la contractació indefinida mitjançant un esforç econòmic especial en la subvenció.

5. Procedència de les empreses contractants:  el 60% són empreses paretanes i la resta són empreses usuàries de fora del municipi, totes elles tenen en compte a l’SLOP com a font per a cobrir les seves vacants laborals.

Arxivat a: Ajuntament
RP Ocupació 13/02/18