Portada > Actualitat > Notícies > Sessió ordinària del Ple de l'Ajuntament

Sessió ordinària del Ple de l'Ajuntament

24/09/2018

Convocatòria de sessió ordinària del Ple de l'Ajuntament de Parets del Vallès, que tindrà lloc el aquest dijous 27 de setembre, a les 18 h, l'edifici consistorial.

Ordre del dia

1.    Aprovar, si escau, l’esborrany de l’acta de la sessió anterior.

ÀREA DE SERVEIS TERRITORIALS I SOSTENIBILITAT

2.    Aprovar, si escau, les modificacions del conveni per a la millora del transport a l'exercici 2018 (Exp. 4699/2017).

ÀREA DE SERVEIS A LES PERSONES

3.    Aprovar, si correspon, l’adhesió de l’Ajuntament de Parets del Vallès al document "Acompanyament en la millora de la intervenció en matèria d'infància i adolescència en risc" del Consell Comarcal del Vallès Oriental (Exp. 3120/2018).

ÀREA DE SERVEIS GENERALS

4.    Aprovar, si procedeix, la ratificació de la modificació dels Estatuts Consorci per a la Normalització Lingüística (Exp. 3440/2018).

5.    Aprovar, si escau, l’adequació de les retribucions del personal funcionari i laboral de l’Ajuntament de Parets del Vallès a la Llei de pressupostos generals de l'Estat (LPGE) per al 2018 (Exp. 5196/2017).

6.    Aprovar, si correspon, el compte general de l’Ajuntament de Parets del Vallès 2017 (Exp. 2004/2018).

7.    Prendre coneixement de la renuncia presentada per la senyora Ana Fernández Monteagudo al càrrec de regidora d'aquest Ajuntament (Exp. 3490/2018).

8.    Prendre coneixement de la renuncia presentada pel senyor Dídac Cayuela Núñez al càrrec de regidor d'aquest Ajuntament (Exp. 3556/2018).

DONAR COMPTE DE LES MOCIONS DE LA JUNTA DE PORTAVEUS

PRECS I PREGUNTES

Arxivat a: Ajuntament
Ajuntament de Parets