Portada > Actualitat > Notícies > Sessió extraordinària del Ple de l'Ajuntament

Sessió extraordinària del Ple de l'Ajuntament

23/10/2018

Convocatòria de sessió extraordinària del Ple de l'Ajuntament de Parets del Vallès, que tindrà lloc el aquest dijous 25 d'octubre, a les 18 h, a la sala de plens.

Ordre del dia

1. Aprovar, si escau, l’esborrany de l’acta de la sessió anterior.

2. Presa de possessió de la senyora Laura Lozano Carrasco (Exp. 4093/2018).

3. Presa de possessió de la senyora Carolina Simón Sánchez (Exp. 4094/2018).

4. Donar compte del Decret d’Alcaldia relatiu a la regularització de les assignacions per assistència a òrgans col·legiats 2017 (Exp. 335/2018).

ÀREA DE SERVEIS TERRITORIALS I SOSTENIBILITAT

5. Aprovar, si escau, el Text refós a la modificació del pla general d'ordenació urbanística municipal als àmbits dels sectors UP5, UP6 i de la UA26 (Exp. 4818/2016).

ÀREA DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC, OCUPACIÓ, COMERÇ I TURISME

6. Aprovar, si correspon, la fixació dels dos dies festius addicionals d'obertura comercial autoritzada per l’anualitat 2019 (Exp. 3899/2018).

ÀREA DE SERVEIS GENERALS

7. Acordar, si escau, l’aprovació provisional de les Ordenances fiscals de l’exercici de 2019 (Exp. 3561/2018). 

Arxivat a: Ajuntament
Ajuntament de Parets