Portada > Actualitat > Notícies > Convocatòria de la sessió ordinària del Ple de l'Ajuntament

Convocatòria de la sessió ordinària del Ple de l'Ajuntament

27/11/2018

Convocatòria de sessió ordinària del Ple de l'Ajuntament de Parets del Vallès, que tindrà lloc aquest dijous 29 de novembre, a les 18 h, a la sala de plens.

Ordre del dia

1.Aprovar, si escau, l’esborrany de l’acta de la sessió anterior.

ÀREA DE SERVEIS TERRITORIALS I SOSTENIBILITAT

2.Acordar, si escau, l’aprovació de la Modificació puntual del pla general d'ordenació urbanística municipal en l'àmbit del polígon del Llevant Industrial (Exp. 3430/2018).

ÀREA DE SERVEIS A LES PERSONES

3.Aprovar, si correspon, l'acceptació d'una aportació econòmica de la Generalitat de Catalunya per al funcionament de l'escola municipal Pau Vila per al període juliol-octubre 2018 (Exp. 2219/2018).

ÀREA DE SERVEIS GENERALS

4.Donar compte del Decret d’Alcaldia relatiu a organització i delegacions (Exp. 4211/2018).

5.Aprovar, si escau, l’establiment del règim de dedicació d’una regidora (Exp. 4445/2018).

6.Aprovar, si procedeix, l’atorgament de les medalles de la Vila 2018 (Exp. 4256/2018).

7.Aprovar, si correspon, la resolució de sol·licitud de compatibilitat prèvia de segona activitat en l’àmbit privat de la Sra. Marta Molins Paronella (Exp. 4519/2018).

8.Aprovar, si escau, la resolució de sol·licitud de compatibilitat prèvia de segona activitat en l’àmbit privat de la Sra. Marta Garcia Bello (Exp. 4520/2018).

DONAR COMPTE DE LES MOCIONS DE LA JUNTA DE PORTAVEUS

PRECS I PREGUNTES 

Arxivat a: Ajuntament
Ajuntament de Parets