Portada > Actualitat > Notícies > Sessió extraordinària del Ple de l'Ajuntament de Parets

Sessió extraordinària del Ple de l'Ajuntament de Parets

03/07/2019

Convocatòria de sessió extraordinària del Ple de l'Ajuntament de Parets del Vallès, que tindrà lloc demà dijous, 4 de juliol, a les 18 h, a la sala de plens.

Ordre del dia

1.  Aprovar, si escau, l’esborrany de l’acta de la sessió anterior.

ÀREA DE SERVEIS GENERALS

2.  Donar compte del Decret número 2019-1170, relatiu a l’establiment de l’organització política de l’Ajuntament (Exp. 2555/2019).

3.  Donar compte del Decret número 2019-1262, relatiu a l’establiment de l’organització de l’Ajuntament mitjançant Regidories de barris i àmbits territorials (Exp. 2555/2019).

4.  Donar compte del Decret número 2019-1263, relatiu al nomenament dels membres de la Junta de Govern i els tinents d'alcalde (Exp. 2555/2019).

5.  Donar compte del Decret número 2019-1171 relatiu a les delegacions a favor de la Junta de Govern (Exp. 2555/2019).

6.  Donar compte del Decret número 2019-1169, relatiu a la delegació de funcions (Exp. 2555/2019).

7.  Donar compte del Decret número 2019-1268, relatiu al nomenament dels representants de l'Ajuntament de Parets del Vallès en els consells escolars dels centres públics d'ensenyament no universitari (Exp. 2555/2019).

8.  Aprovar la constitució dels grups municipals i de la Junta de Portaveus (Exp. 2704/2019).

9.  Aprovar, si escau, la creació i la composició de la Comissió Especial de Comptes (Exp. 2707/2019).

10. Aprovar, si procedeix, el règim de sessions del Ple (Exp. 2709/2019).

11. Aprovar, si correspon, la creació i la composició de diverses comissions informatives, consulta i estudi (Exp. 2710/2019).

12. Aprovar, si escau, el nomenament de representants de la corporació en òrgans col·legiats (Exp. 2712/2019).

13. Acordar, si escau, l’establiment del règim de dedicació, retribucions i indemnitzacions dels membres de la corporació i assignar una dotació econòmica als grups municipals (Exp. 2639/2019).

14. Aprovar, si procedeix, declarar l’autorització de compatibilitat a funcionaris i treballadors de la corporació (Exp. 2777/2019). 

Arxivat a: Ajuntament
Ajuntament de Parets