Portada > Actualitat > Notícies > Sessió ordinària del Ple de l'Ajuntament de Parets del Vallès

Sessió ordinària del Ple de l'Ajuntament de Parets del Vallès

24/09/2019

Convocatòria de sessió ordinària del Ple de l'Ajuntament de Parets del Vallès, que tindrà lloc aquest dijous, 26 de setembre a les 18 h, a la Sala Basart Cooperativa

                                                                                                                       Ordre del dia

1. Aprovar, si escau, l’esborrany de l’acta de la sessió anterior.

ÀREA DE SERVEIS TERRITORIALS I SOSTENIBILITAT

2. Aprovar, si escau, la rectificació error material en relació a les determinacions normatives de la Modificació de Pla d’ordenació urbanística municipal als àmbits dels sectors UP-5 Circuït, UP-6 NordEst i de la UA26 Nutrexpa, així com la incorporació de la fitxa normativa de la UP-9 Can Guitet sobre la modalitat del‐ sistema d’actuació del sector UP-6 (Exp. 4818/2016).

ÀREA DE SERVEIS GENERALS

3. Aprovar, si escau, la desestimació de la petició de la pròrroga dels terminis de la concessió atorgada, formulada per la mercantil INKEMIA (Exp. 5151/2018).

4. Donar compte de l’estat d’execució del Pressupost de l’Ajuntament, el resum dels moviments de la Tresoreria i la seva situació, i la informació sobre el compliment dels terminis de pagament i tramitació de factures, corresponent al segon trimestre de 2019 (Exp. 2273/2019).

5. Aprovar, si correspon, el Compte General corresponent a l'any 2018 de l'Ajuntament de Parets del Vallès (Exp. 2005/2018).

6. Aprovar, si procedeix, l’establiment del règim de fiscalització i intervenció limitada prèvia de les despeses i obligacions de l’Ajuntament de Parets del Vallès, d’acord amb l’article 13 del RD 424/2017 (Exp. 3164/2019).

DONAR COMPTE DE LES MOCIONS DE LA JUNTA DE PORTAVEUS

PRECS I PREGUNTES

Arxivat a: Ajuntament
Ajuntament de Parets