Portada > Actualitat > Notícies > L'Ajuntament obre el termini per sol·licitar els ajuts per al pagament de l’IBI

L'Ajuntament obre el termini per sol·licitar els ajuts per al pagament de l’IBI

12/11/2019

L’Ajuntament de Parets ja ha obert el termini per a la presentació de sol·licituds dels ajuts socials de 100 euros per al pagament de l'IBI, amb la finalitat d’ajudar a persones vulnerables o amb escassa capacitat econòmica a fer front al pagament d’aquest impost.

L'ajut no està destinat només a col·lectius específics, sinó que és universal, i en pot ser beneficiari qualsevol ciutadà empadronat a Parets del Vallès que reuneixi els següents requisits:

a) Estar empadronat a l’immoble objecte de l’ajut.

b) Constar com a contribuent o cotitular de l’Impost sobre Béns Immobles de Naturalesa Urbana (IBI) o ser titular d’un contracte de lloguer que incorpori l’obligació de pagar aquest impost.

c) No disposar de cap altre habitatge, a títol de propietari, amb un valor cadastral superior a 25.000 euros.

d) No tenir deutes de naturalesa tributària amb l’Ajuntament, l’Agència Estatal d’Administració Tributària i la Seguretat Social.

f) No superar el límit d’ingressos següents per unitat familiar (ingressos totals de les persones que conviuen i que tinguin més de 16 anys):

- Si el beneficiari viu sol                           1.350 euros

- Renda total de 2 persones, fins a                     1.775 euros

- Renda total de 3 persones, fins a                     2.115 euros

- Renda total de 4 persones, fins a                     2.475 euros

- Renda total de 5 persones, fins a                     2.835 euros

- Renda total de 6 persones, fins a                     3.285 euros

- Renda total de 7 persones, fins a                     3.690 euros

Les sol·licituds es poden presentar a l’Oficina d’Atenció Ciutadana, o bé a través del web municipal www.parets.cat. El termini de presentació finalitzarà el dia 7 de gener de 2020.

L’OAC es desplaça als casals per a la gent gran per assessorar amb els tràmits

Seguint el que s’ha fet els darrers anys, la unitat mòbil de l'OAC es desplaçarà als casals per a la gent gran de Parets amb l'objectiu de facilitar als avis i àvies del municipi aquesta tramitació.

Per rebre aquest assessorament caldrà demanar cita prèvia trucant al telèfon 93 573 88 88 i es portaran a terme en els següents equipaments i horaris:

Casal Sant Jordi, els dilluns de 10 a 12,30 h. i els dimarts de 17 a 19 h.

Asoveen, els dilluns de 17 a 19 h.

Casal de Ca N’Oms, els dimecres de 18 a 20 h.

Arxivat a: Ajuntament
Pressupost participatiu