Portada > Actualitat > Notícies > Convocatòria de sessió ordinària del Ple de l'Ajuntament de Parets del Vallès

Convocatòria de sessió ordinària del Ple de l'Ajuntament de Parets del Vallès

28/01/2020

Convocatòria de sessió ordinària del Ple de l'Ajuntament de Parets del Vallès, que tindrà lloc aquest dijous 30 de gener, a les 18 h, a la sala Basart Cooperativa.

Ordre del dia

1.Aprovar, si escau, l'esborrany de l'acta de la sessió anterior.

ÀREA DE SERVEIS TERRITORIALS I SOSTENIBILITAT
2.Donar compte de l'acord adoptat per la Comissió Territorial d'Urbanisme desestimant la petició formulada per l'Ajuntament en relació a la correcció d'un error material referent al sistema d'actuació de la UP6 (Exp. 4818/2016).
ÀREA DE SERVEIS GENERALS
3.Aprovar, si escau, la convalidació de la pròrroga del contracte del subministrament de 16 equips multifunció (lots 18, 19, 20 i 22) a la UTE Ricoh España SL - Sistemas Digitales de Catalunya, SL (Exp. 1032/2015).

4.Aprovar, si correspon, el Conveni de col·laboració interadministrativa entre la Diputació de Girona i l'Ajuntament de Parets del Vallès per al subministrament de documentació per a l'exercici del control intern a les entitats locals (Exp. 273/2020).
DONAR COMPTE DE LES MOCIONS DE LA JUNTA DE PORTAVEUS

PRECS I PREGUNTES

Arxivat a: Ajuntament
Ajuntament de Parets