Portada > Actualitat > Notícies > Redistribució del calendari per al pagament de taxes i impostos de l’Ajuntament de Parets per al 2020

Redistribució del calendari per al pagament de taxes i impostos de l’Ajuntament de Parets per al 2020

27/04/2020

La Regidoria d’Hisenda, encapçalada per Carme Herrero, ha arribat a un acord amb l'Organisme de Recaptació i Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona per a la redistribució del calendari de pagament de les diferents taxes i impostos per aquest 2020, que s’ha vist afectat per la situació actual a causa de la pandèmia per la COVID-19.

Es fixa una nova data per al pagament dels rebuts de l’Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica (IVTM) que passa del 4 de maig al 2 de juny, i per als no domiciliat el període voluntari s’amplia del 2 de març fins al 2 de juny, en comptes de finalitzar el 4 de maig com estava previst.

Pel que fa a la taxa del Cementiri municipal, el període de pagament voluntari de rebuts no domiciliat serà del 3 d'abril al 3 de juny, i per als rebuts domiciliats s’estableix el pagament per al 2 de juny. 

La Taxa per a l’entrada de vehicles-guals es farà efectiva, en el cas dels rebuts no domiciliats (període voluntari), entre el 4 de maig i l’1 d'octubre, i per als domiciliats la data de pagament serà l'1 d'octubre de 2020.

D’altra banda, l'Ajuntament ja va ampliar el termini del pagament voluntari del rebut de l’Impost de Béns Immobles (IBI). La data de pagament per als rebuts domiciliat serà l'1 d'octubre en lloc de l'1 de juliol. Els rebuts es podran abonar en un sol pagament o bé fraccionar-ho en quatre parts: 

  • 1r fraccionament: 1 de juliol de 2020.
  • 2n fraccionament: 1 d'octubre de 2020.
  • 3r fraccionament: 2 de novembre de 2020.
  • 4t fraccionament: 1 de desembre de 2020.

Els rebuts no domiciliats s'hauran de pagar íntegrament entre el 4 de maig i l'1 d'octubre.

Recordem que el rebut de l'IBI incorporarà ja la rebaixa del 2,5% aprovat en el ple de les Ordenances fiscals l'octubre de 2019.

El calendari fiscal per aquest 2020, es pot consultar íntegrament a la pàgina web de l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, https://orgtn.diba.cat.

Arxivat a: Ajuntament, Informació coronavirus
Ajuntament de Parets