Portada > Actualitat > Notícies > Sessió ordinària del Ple de l'Ajuntament de Parets

Sessió ordinària del Ple de l'Ajuntament de Parets

23/06/2020

Convocatòria de sessió ordinària del Ple de l'Ajuntament de Parets del Vallès, que tindrà lloc aquest dijous 25 de juny, a les 18 h, a la Sala Basart Cooperativa.

                                                                                                           Ordre del dia

1.Aprovar, si escau, l’esborrany l’acta de la sessió anterior.

ÀREA D'URBANISME, MEDI AMBIENT, HABITATGE I BENESTAR ANIMAL

2.Acordar, si escau, l’aprovació provisionalment del text refós de la proposta de modificació puntual del Pla General d'Ordenació Urbanística Municipal de Parets del Vallès (TRRPGOPV) en l’àmbit de l’espai públic situat entre el carrer Miquel Servet i carrer Sicília (Exp. 503/2018).

ÀREA DE SERVEIS GENERALS

3.Acordar, si escau, l’aprovació de l’escenari post Covid (Exp. 2234/2020).

4.Aprovar, si correspon, l'aplicació de l'increment salarial del RDL 20/2020, de 21 de gener, pel qual s’aproven mesures urgents en matèria de retribucions en l’àmbit del sector públic (Exp. 4687/2019).

5.Aprovar, si escau, la modificació de crèdit per crèdit extraordinari i suplement de crèdit finançat amb baixes o anul·lacions d'altres aplicacions i amb romanent general de Tresoreria exp. 009/2020/CE-SUP PLE (Exp. 1897/2020).

MOCIONS

PRECS I PREGUNTES

Recordem que la sessió plenària es pot seguir en directe, a través de l'emissora municipal RAP107 FM, i per streaming a https://www.parets.cat/retransmissio-del-ple-municipal.

Arxivat a: Ajuntament
Ajuntament de Parets