Portada > Actualitat > Notícies > Comença la col·locació de panells fotovoltaics al Camp de Futbol Josep Seguer

Comença la col·locació de panells fotovoltaics al Camp de Futbol Josep Seguer

26/01/2021

La iniciativa reafirma el compromís municipal amb les energies renovables i l’eficiència energètica

El 27 de gener s’iniciaran les obres per instal·lar 128 panells fotovoltaics al Camp de Futbol Municipal Josep Seguer. La intervenció consistirà en desmuntar la instal·lació solar tèrmica existent, que proporciona aigua calenta a les dutxes dels vestidors, i substituir-la per panells fotovoltaics que converteixin la radiació solar en electricitat. L’Ajuntament va decidir inciar els tràmits d’aquesta actuació després de saber que la instal·lació actual era obsoleta i tenia un rendiment nul des del 2018. 

L’electricitat generada servirà per a l’autoconsum del complex esportiu, però tota l’electricitat produïda i no consumida passarà a la xarxa elèctrica. És a dir, quan es produeixi més energia de la que es consumeixi, l’excés de producció es tornarà automàticament a la xarxa i quedarà registrat al comptador. Així, cada mes, la companyia elèctrica facturarà el balanç entre l’energia consumida i l’energia subministrada a la xarxa. D’aquesta manera, l’Ajuntament podrà reduir la factura del camp de futbol a zero i, compensant el consum d’altres equipaments municipals, podrà aconseguir una reducció considerable en el rebut de l’electricitat. 

La instal·lació constarà dels 128 panells fotovoltaics amb la respectiva estructura de sustentació, cablejat elèctric, dos inversos, quadres elèctrics CC i CA, un comptador CGPM tipus TMF1 i la connexió a la xarxa existent. Els nous panells es col·locaran a quatre punts del complex. Concretament, se’n muntaran a la marquesina que cobreix part de la graderia; a dos trams de la coberta de l’edifici adjacent a la graderia on principalment hi ha vestidors; i a la teulada de dues construccions independents: a l’edifici destinat exclusivament a vestidors i a l’edifici del bar i les oficines. 

La intervenció tindrà un cost total de 51.299,57 euros (IVA exclòs). El pressupost es desglossa en tres parts: la instal·lació dels nous panells fotovoltaics (36.290,19 euros, IVA exclòs); el desmuntatge de la instal·lació solar tèrmica actual (1.450,17 euros, IVA exclòs); i també la incorporació de diferents elements que permetin augmentar la seguretat i la salut del personal que s’ocupi de fer el manteniment de tot el sistema (13.559,21 euros, IVA exclòs). 

Els avantatges de l’ús dels sistemes solars fotovoltaics estan relacionats amb l’estalvi econòmic, l’elevada qualitat energètica de l’electricitat produïda i l’absència d’impacte mediambiental i de sorolls en els processos energètics. Amb aquesta acció, doncs, el Consistori aposta per una energia neta i sostenible, que no emet gasos d’efecte hivernacle i que no contribueix al canvi climàtic.

Arxivat a: Esports, Urbanisme
Camp de Futbol Municipal Josep Seguer