Portada > Actualitat > Notícies > L’Ajuntament aprova un nou Protocol contra la LGTBI fòbia

L’Ajuntament aprova un nou Protocol contra la LGTBI fòbia

13/07/2021

El document pretén fomentar l’ordenació d’actuacions així com promoure que la perspectiva LGTBI sigui transversal a totes les àrees de l’Ajuntament

La setmana passada els Serveis d’Igualtat-Feminisme i el de LGTBI-Transversalitats de l’Ajuntament van elaborar i aprovar el Protocol contra la LGTBI fòbia de Parets. El document s’ha treballat transversalment entre diversos serveis amb l’objectiu de donar resposta a totes les situacions.

La LGTBI fòbia és present a les diferents esferes de la vida quotidiana i els organismes públics i els municipis no es troben absents d’aquesta realitat. Davant aquesta realitat i amb l’aposta per arribar a un canvi al municipi de Parets del Vallès, es dota d’un protocol d’actuació davant situacions de discriminació o vulneració de drets per orientació sexual, identitat de gènere o expressió de gènere. Tot incloent la perspectiva feminista i, per tant, entenent que les desigualtats, violències i discriminacions amb relació a persones amb sexualitats i gènere no normatius tenen una mateixa arrel, i sorgeixen a conseqüència de reproduir el gènere normatiu.

Així doncs, la LGTBI fòbia es pot considerar una dimensió més de les violències que sorgeixen per reproduir el sistema sexe-gènere i que promou la desigualtat entre homes i dones.

Els objectius de caràcter específic són realitzar un circuit d’atenció comú que possibilita l’atenció integral, eficaç i àgil davant la LGTBI fòbia; promoure actuacions per pal·liar les violències LGTBI en tots els àmbits, concretament pel que fa a la salut, educació, món laboral, serveis socials, cossos de seguretat, esport, lleure i la comunicació; generar mecanismes de seguiment i d’avaluació del protocol; evitar la victimització secundària gràcies a la coordinació entre administracions i serveis; acompanyar a persones que han patit situacions de discriminació per motius d’orientació sexual, identitat o expressió de gènere; impulsar el treball en xarxa dels diferents serveis públics per aportar una actuació integral; protegir les dades de caràcter personal de les víctimes i evitar possibles revictimitzacions en la gestió dels casos.

És voluntat de l’Ajuntament de Parets del Vallès articular les polítiques i accions necessàries per a treballar sobre les estructures que fonamenten, perpetuen i justifiquen les desigualtats per raó d’identitat o orientació sexual i així prevenir-les i també destinar els recursos necessaris per a donar resposta a les desigualtats que ja s’estan donant.

Arxivat a: Ajuntament
L’Ajuntament aprova un nou Protocol contra la LGTBI fòbia