Portada > Actualitat > Notícies > Nova línia d’ajuts de 600 euros per als comerços, restaurants i serveis afectats per la COVID-19

Nova línia d’ajuts de 600 euros per als comerços, restaurants i serveis afectats per la COVID-19

08/10/2021

La convocatòria estarà oberta des de l’11 d’octubre fins al 19 de novembre

L’Ajuntament de Parets obre una nova línia d’ajuts adreçada a les botigues i als establiments del sector de la restauració i dels serveis afectats per la pandèmia de la COVID-19. El termini per sol·licitar els ajuts obrirà el dilluns 11 d’octubre i finalitzarà el divendres 19 de novembre.

Quin és l’objectiu?

L’Ajuntament impulsa aquests ajuts amb l’objectiu de reactivar i facilitar la continuïtat d’aquells establiments comercials, de restauració i de serveis de proximitat que han vist afectada la seva activitat habitual amb motiu de la crisi provocada per la COVID-19. Així, aquest suport econòmic ha de servir per minimitzar els efectes negatius que han ocasionat les mesures adoptades per les autoritats sanitàries i que han provocat el tancament o la limitació de l’activitat econòmica.

Quina quantitat es concedeix?

La concessió dels ajuts econòmics ascendeix a un import total de 150.000 euros. L’import que es concedeix és de 600 euros per persona física, jurídica o societat civil privada.

Qui ho pot demanar?

Poden accedir als ajuts els establiments de comerç al detall, del sector de la restauració i d’altres serveis de proximitat de Parets que han vist afectada la seva activitat habitual amb motiu de la crisi sanitària provocada per la COVID-19. Per poder-hi optar, els establiments han de reunir els requisits següents:

-          Trobar-se degudament constituïts per a l’exercici de l’activitat econòmica o professional.

-          Exercir una activitat econòmica i/o professional que es va veure afectada amb la mesura de tancament, a conseqüència de la Declaració de l’Estat d’Alarma el Reial decret 463/2020, de 14 de març i modificat pel Reial Decret 465/2020 i normes concordants posteriors, o segons futures normatives anàlogues que declarin nous tancaments massius d’establiments comercials al detall i de restauració.

-          Desenvolupar l’activitat econòmica i/o professional en un establiment físic o local comercial, que no superi els 400m2, ubicat al terme municipal de Parets amb llicència o autorització d’activitat amb data anterior al 14 de març de 2020.

Quan es pot demanar?

La sol·licitud es pot tramitar des del dilluns 11 d’octubre fins al divendres 19 de novembre. La documentació que cal presentar és la següent:

-          Sol·licitud per rebre l’ajut econòmic on es farà constar l’activitat econòmica o professional, signada pel sol·licitant o pel seu representant legal amb la declaració responsable, segons es compleixen els requisits exigits a les bases i a la convocatòria.

-          Fitxa d’alta de creditors.

Com i on se sol·licita?

L’ajut es pot demanar a través de la Seu Electrònica de l’Ajuntament de Parets (paretsdelvalles.eadministracio.cat). Cal dirigir-se al Catàleg de tràmits, seleccionar la categoria

d’Ajuts i subvencions i cercar la ‘Sol·licitud d’ajuts extraordinaris per a la reactivació econòmica del teixit comercial de Parets’. Per dur a terme la tramitació electrònica s’ha de disposar d’un sistema d’identificació digital (IdCAT Mòbil, Cl@ve-Pin, entre d’altres) o bé d’un certificat digital (IdCAT, Clave, FNMT, etc.) o DNI electrònic.

Per a més informació podeu contactar amb el Servei de Comerç al 93 573 88 96 o a les noves oficines del carrer de La Volta, 2, 1a planta, local 1.

Arxivat a: Comerç i empresa
Ajut de 600 euros pel comerç, la restauració i els serveis de Parets