Portada > Temes > Comerç i consum > Sóc comerciant > Preguntes freqüents

Preguntes freqüents

Quines hores pot obrir el meu comerç?

Els horaris d'obertura dels comerços estan regulats per la Generalitat de Catalunya. Podeu consultar la guia pràctica dels horaris comercials al web de la Generalitat i la llei d'horaris comercials a l'apartat de normativa comercial que es troba en aquesta web.

Un establiment que compatibilitza dues activitats comercials, una sotmesa a horari comercial general i l'altra excepcionada (horari d'obertura lliure), a quin horari comercial ha d'acollir-se?

El règim horari aplicable és el de l'activitat principal. Es considera activitat principal aquella que, des del punt de vista econòmic, és manifestament superior a l'altra activitat, que en tot cas ha de ser complementària. Quan no sigui evident aquesta distinció, l'establiment comercial s'haurà d'ajustar a l'horari general.

Els establiments comercials annexos a les benzineres poden seguir el mateix horari d'atenció al públic que el permès per a la venda de carburant?

La venda de combustibles i carburants i els establiments comercials annexos a les benzineres tenen un tractament diferenciat en matèria d'horaris comercials. Només poden gaudir de la mateixa llibertat d'horaris que la llei atribueix a la venda de combustibles i carburants els establiments annexos que únicament comercialitzin productes complementaris relatius a l'automoció.
Quan els establiments annexos a les benzineres comercialitzin productes diferents als detallats en el paràgraf anterior, s'han de regir pel règim d'horaris que la llei atribueix segons el tipus d'establiment i/o del producte comercialitzat.

Una perruqueria, un centre d'estètica, una bugaderia, un locutori telefònic o altres establiments dedicats essencialment a la prestació de serveis poden obrir en dia festiu?

Sí, atès que es tracta d'un establiment dedicat essencialment a la prestació de serveis i per tant exclòs de les limitacions en matèria d'horaris comercials.

Un establiment dedicat a la venda de llibres i/o articles d'impremta que compatibilitza aquesta activitat amb la venda de premsa diària (activitat exceptuada), pot obrir diumenges i festius?

No el conjunt de l'establiment, però sí de manera separada i evitant l'accessibilitat del públic a la resta de productes, la part destinada a la venda de premsa diària atès que es tracta d'un producte exceptuat i que només interessa comprar el mateix dia que es posa a la venda.

Preguntes freqüents de marques i patents

http://www.gencat.cat/oge/tramits/marques/preguntes/index.html