Portada > Temes > Educació > Accions per la millora de l'èxit escolar > Transició escoles bressol - P3

Transició escoles bressol - P3

Web educació
Web educació

A l’any 2006 es crea la xarxa d’educacó Infantil del municipi amb l’objectiu de debatre i consensuar criteris i per elaborar un full de ruta per traspassar informació des del primer cicle d’eduació infantil al segon cicle. Cada escola bressol visita, amb els nens i nenes de P2, l’escola on aniran a P3, en coneixen espais i professionals i s’hi fan trobades entre tutores.

Així els objectius principals que justifiquen la proposta són:

  • Consensuar i compartir la informació necessària que cal traspassar.
  • Organitzar activitats de traspàs conjuntament.
  • Elaborar documents conjunts d’orientació a les famílies.
  • Posar cara als noms.
  • Fer una trobada posterior a la incorporació dels infants a P3 per tal de fer-ne un seguiment.
  • Contribuir a millorar un dels processos de transició durant l’escolarització de l’alumnat del municipi (juntament amb el traspàs d’infantil a primària, que es fa a nivell intern de les escoles, i el pas de primària a secundària).
  • Dinamitzar la xarxa de treball cooperatiu entre professionals dels diferents centres educatius del municipi.