Normes de l'escola

Taca escoles bressol
Taca escoles bressol

Aquí teniu algunes normes de fàcil compliment que fan que la vida a l’escola sigui ordenada i segura.

Normes de funcionament

  • Entrades i sortides: No es dóna cap infant a persones desconegudes o no autoritzades. L’entrada al centre després dels horaris establerts s’accepta només en casos excepcionals i previ avís. En casos reiterats d’impuntualitat i després de l’avís oportú no es permet l’entrada al centre fora dels horaris establerts. Es demana a les famílies que deixen els cotxets a l’escola que els endrecin al seu lloc, plegats i marcats amb el nom.
  • Servei de matins: Els infants que arribin abans de les 8 h poden esmorzar dins d’aquest servei.
  • Servei de menjador: Pels dinars cal avisar abans de les 9.30 h. A partir d’aquesta hora no es pot sol·licitar el servei de menjador. Si heu de venir més tard (per anar al metge...) truqueu a l’escola de les 9 a les 9.30 h. Un nen que torna a l’escola al migdia (del metge,...) pot fer ús del servei de menjador (atenció abans, durant i després de dinar) si arriba abans de les 12.30 h. Qualsevol variació de la dieta ha d’estar prescrita pel pediatre o especialista corresponent (diabetis, celíacs, al·lèrgies...) A partir del tercer dia de dieta astringent o laxant es demanarà paper del pediatre que ho justifiqui.
  • Normes generals: S’aconsella que els infants no portin objectes (joguines, joies, gomes, pinces del cabell...) ja que en cas de pèrdua l’escola no se’n farà responsable. Cal tenir present que les peces petites poden ser un perill per als infants. Tota la roba i objectes (xumets, biberons,...) de l’infant hauran d’anar marcats amb el nom. A l’escola no es mengen llaminadures (caramels, piruletes...).