Normes sanitàries

Taca escoles bressol
Taca escoles bressol

Cal que tingueu present que al llarg del curs és molt probable que el vostre fill o filla es posi malalt més d’un cop i per tant és bo tenir una solució prevista.

Quan estigui malalt o tingui febre, s’ha de quedar a casa, tant per ell mateix, com també per no contagiar els seus companys.

No el podeu portar a l’escola (si és a l’escola us trucaran perquè el passeu a buscar) si presenta algun d’aquests símptomes:

  • FEBRE. Si arriba a 37’5 graus de febre, ha de passar 24 hores sense febre (i sense prendre antitèrmics) abans de tornar a l’escola.
  • DIARREES LÍQUIDES. Si té diarrees líquides.
  • LLEGANYES AMB PUS GROC. En cas de lleganyes amb pus groc, heu d’acudir al pediatre. Si és conjuntivitis cal aplicar el tractament corresponent (24 h a casa) i el pediatre ha d’autoritzar l’infant a tornar a l’escola.
  • VARICEL·LA. L’infant no pot tornar a l’escola fins que se li assequin totalment les lesions (entre 6 i 8 dies).
  • CUCS. Quan l’infant presenta cucs a les deposicions no pot tornar a l’escola fins que ho autoritzi per escrit el pediatre.
  • LLAGUES MÚLTIPLES A LA BOCA (ESTOMATITIS AFTOSA).
  • POLLS. Si l’infant té polls se n’ha d’informar a l’escola. És recomanable que tot alumne afectat no assisteixi a l'escola fins que no sigui sotmès al tractament. S’entén per tractament l'aplicació de loció o crema i l'eliminació de les llèmenes; durant la setmana posterior, cada dia s'ha de revisar el cabell i anar traient les llèmenes que hi hagin pogut quedar. Si no es fa així, el tractament no serveix de res.

Sempre que estigui malalt i no vagi a l’escola us agrairem que truqueu per informar-ne a la mestra.

Davant la persistència prolongada de símptomes no esmentats, l’escola bressol us pot exigir un informe del pediatre, en el qual ha de constar el diagnòstic i la garantia que no es contagia.

A l’escola no es donen medicaments de cap mena sense recepta d’un pediatre col·legiat (on consti durada, dosi, nom de l’infant i autorització corresponent) i sempre que sigui imprescindible administrar-lo en horari lectiu.

A l’escola no es recullen mostres de l’infant per ser analitzades.