Portada > Temes > Educació > Escoles Municipals > Escoles bressol > Preinscripció i matrícula

Preinscripció i matrícula

Calendari i procés. Cada curs es publica un tríptic amb les dates concretes.

 

Abril

Jornada de portes obertes

Maig

Període de preinscripcions

 

Primera quinzena de maig

Presentació de sol·licituds

Segona quinzena de maig

Publicació de les llistes provisionals

Dos dies per a reclamacions

Última setmana de maig

Resolució de les reclamacions i Publicació de les llistes d’alumnes admesos

Juny

Període de matrícula

  

PREUS curs 2013-2014

 

Concepte

Import €/mes

Escolaritat

182,95 €/mes

Escolaritat Lactants

198,41 €/mes

Horari Extraordinari mensual

55,24 €/mes

Horari Extraordinari al dia

5,00 €/dia

Menjador al dia (usuari puntual)

9,00 €/dia

Menjador al dia (usuari fix)

8,50 €/dia