Equipaments sobre Joventut > Temes > Joventut > Equipaments sobre Joventut

Equipaments sobre Joventut

 1. Cal Jardiner
  05/10/2009
  Bucs d'assaig, Espai Jove, Servei d'Assessorament i Orientació Sociolaboral, aules d'estudi, Punt d'Informació Juvenil, cursos de formació...
 2. Can Jornet
  05/10/2009
  Equipament municipal destinat a centre d'ús cultural i recreatiu de les entitats locals, sota la gestió de l'Agrupament Escolta i Guia Sant Jaume. S'ubica a la masia de Can Jornet, en terrenys de …
 3. Casal de Can Butjosa
  05/10/2009
  Centre dinamitzador d'activitats culturals i Punt d'Informació Juvenil. Acull una sala de teatre polivalent, un amfiteatre exterior i una ludoteca. Organitza cursos i tallers. Conjuntament amb l'À…