El procés

En el procés d’elaboració del Pla Estratègic esdevé fonamental la participació ciutadana, que arribarà mitjançant dues vies. D’una banda, i amb la intenció que tothom que hi vulgui pugui expressar la seva opinió, l’Ajuntament posarà a l’abast del conjunt de la ciutadania una butlleta de participació que es podrà recollir i lliurar a diferents equipaments municipals mitjançant bústies que s’instal.laran amb aquesta finalitat. La enquesta també estarà disponible en aquesta pàgina web, des d’on la podran omplir i enviar, a partir del proper 28 de maig.

Web Parets com tu el vols 2010-2025
Web Parets com tu el vols 2010-2025

Calendari

  • La primera data a tenir en compte en el procés d’elaboració d’aquest pla estratègic Parets, com tu el vols 2010-2025 és la seva presentació oficial: l’11 de maig de 2010, a les 19 hores, a la Sala d’Exposicions de Can Rajoler.
  • El 28 de maig de 2010 és publicarà la butlleta de participació ciutadana al butlletí municipal Parets al dia i es penjarà en aquesta pàgina web. També a partir d’aquesta data s’iniciarà el repartiment de la enquesta als equipaments municipals seleccionats. Els ciutadans disposaran dels mesos de juny i juliol per poder fer ús d’aquesta via de participació.
  • Entre els mesos de juny i novembre de 2010 es celebraran les tres sessions participatives temàtiques previstes inicialment que realitzaran les comissions dels cinc eixos estratègics. Les dates exactes d’aquestes trobades estan encara per determinar.
Web Parets com tu el vols
Web Parets com tu el vols

Metodologia

Es crearan cinc comissions (una per a cada eix estratègic) que estaran integrades per gent del poble amb un vincle específic amb cada temàtica. Aquestes comissions es reuniran per debatre i proposar idees i iniciatives. Les aportacions de les comissions, juntament amb les enquestes ciutadanes, permetran elaborar un primer document amb les línies bàsiques del Parets, com tu el vols 2010-2025.