Logotip

Logo Pla Estratègic
Logo Pla Estratègic

P

ARETS DEL VALLÈS

P

LURATITAT

P

ARTICIPACIÓ

  

Les tres línies que es creuen i configuren la P de Parets volen incidir en la transversalitat i la participació de tots els agents en l’elaboració del Pla Estratègic de Parets del Vallès 2010-2025. La línia posterior i Parets del Vallès 2010-2025 contenen el color institucional, la resta són colors no associats amb l’Ajuntament i volen representar la pluralitat.

Disseny: Vicenç Viaplana