Portada > Utilitats > Formularis > ENQUESTA JOVES – PLA LOCAL DE JOVENTUT 2022-2025

ENQUESTA JOVES – PLA LOCAL DE JOVENTUT 2022-2025

És obligatori emplenar els camps marcats amb un asterisc (*).

Edat *
Sexe *
EDUCACIÓ
Quins aspectes et preocupen respecte al teu procés formatiu?
Què estàs estudiant actualment?
Consideres bona l’oferta formativa del teu municipi?
Consideres bona l’oferta formativa de la teva comarca?
Consideres que reps una bona orientació acadèmica a l’ESO? (Marca la nota que consideris)
Quines propostes de millora faries respecte a les instal·lacions educatives o de la oferta formativa?
TREBALL
Quins aspectes et preocupen respecte al teu futur laboral? En què creus que et pot ajudar l’Ajuntament?
Creus que és fàcil trobar feina al teu municipi?
Coneixes el Servei Local d’Ocupació de Parets?
I el Servei d’Assessorament Sociolaboral de Cal Jardiner?
Quina valoració faries dels serveis següents? 0 dolenta, 10 molt positiva
Servei Local d’Ocupació de Parets
Servei Assessorament Sociolaboral de Cal Jardiner
Quines propostes de millora faries respecte a aquests serveis?
SALUT
Consumeixes de manera habitual alcohol o altres substàncies nocives per a la salut?
Si és que sí, quines?
El consum ha augmentat amb la pandèmia?
Has patit angoixa i/o pors durant la pandèmia?
Si és que sí, has demanat ajuda?
Has estat víctima d’alguna agressió sexista i/o violència masclista?
Si és que sí, quina?
Has estat víctima de bullying?
Li has explicat a alguna persona adulta?
Reps xerrades a l’IES sobre sexualitats?
Són útils?
Reps xerrades a l’IES sobre drogodependències?
Són útils?
Quines propostes de millora faries respecte al tema de la salut – joves?
CULTURA, ESPORT I OCI
Quan tens temps lliure, a què el dediques? (pots marcar fins a tres opcions)
Altres...
Creus que l’oferta cultural i de lleure o oci del teu municipi és bona?
Coneixes el Casal de Joves Cal Jardiner i l’oferta que dona?
Has anat algun cop al Casal?
Si us plau, valora els següents equipaments i activitats:
Escola de la Natura
Escola de Música
Teatre Can Rajoler
Festa Major d’Hivern
Festa Major d’Estiu
Casal de Joves Cal Jardiner:
Cursos i tallers
Xerrades
Punt d’Informació Juvenil
Aules d’estudi
Bucs d’assaig
Concerts
Competició d’scooter
Activitats esportives
Punt de trobada
Espai Jove (esplai cap de setmana)
Casal d’Estiu Jove
La Faktoria d’Idees
Dinamitzadors i dinamitzadores
Quines propostes faries per millorar el Casal de Joves Cal Jardiner?
Quins cursos o activitats t’agradaria fer?
Quines propostes faries per millorar altres activitats com la Festa Major, els cursos de l’Escola de la Natura, etc?
Com t’arriba la informació de les activitats, etc?
Com creus que es podria millorar la informació entre l’Ajuntament i la població jove?
Quines coses et preocupen més del teu futur?
Moltes gràcies!!!