Portada > Actualitat > Notícies > Sessió extraordinària del Ple de l'Ajuntament

Sessió extraordinària del Ple de l'Ajuntament

22/10/2019

Convocatòria de sessió extraordinària del Ple de l'Ajuntament de Parets del Vallès, que tindrà lloc dijous 24 d'octubre, a les 19 h, a la sala Basart Cooperativa

                                                                                                                                                                                    Ordre del dia

1. Aprovar, si escau, l’esborrany de l’acta de la sessió anterior.

ÀREA DE SERVEIS TERRITORIALS I SOSTENIBILITAT

2. Acordar, si escau, l’aprovació provisional de la proposta de modificació puntual del Pla General d’Ordenació urbanística municipal (TRRPGOPV) en l’àmbit de l’espai públic situat entre el carrer Miquel Servet i carrer Sicília (Exp. 503/2018).

ÀREA DE SERVEIS GENERALS

3. Aprovar, si correspon, implementar la creació del canal audiovisual en línia de l’Ajuntament de Parets del Vallès, i la separació de l’Ajuntament de Parets del Vallès del Consorci Teledigital Mollet (Exp. 3848/2019).

4. Aprovar, si procedeix, la modificació de l'acord del Ple de l’Ajuntament de 04-07-2019 relatiu a les assistències efectives a òrgans col·legiats (Exp. 3859/2019).

5. Acordar, si escau, l’aprovació provisional de la modificació de les Ordenances fiscals per l'exercici 2020 i següents (Exp. 3722/2019).

6. Acordar, si correspon, l’aprovació de les operacions pendents d’aplicar al pressupost 2018 (Exp. 2844/2019).

7. Aprovar, si escau, la modificació de crèdit per crèdit extraordinari i suplement de crèdit finançat amb baixes o anul·lacions d'altres aplicacions de despeses (EXP. 17/2019/CE-SUP PLE) (Exp. 3694/2019). 

Arxivat a: Ajuntament, Ple municipal
Ajuntament de Parets