Portada > Actualitat > Notícies > Nova ordenança reguladora per al control del mosquit tigre

Nova ordenança reguladora per al control del mosquit tigre

05/03/2020

El ple municipal va aprovar, durant la sessió celebrada el passat 27 de febrer, una nova ordenança municipal reguladora per a la prevenció dels mosquits en general i en particular per al control del mosquit tigre.

El mosquit tigre (Aedes albopictus) es va detectar per primer cop al país l’any 2004 i, des d’aleshores, ha esdevingut un problema creixent. Aquesta espècie de mosquit s’ha adaptat molt bé al nostre territori, ha colonitzat nous hàbitats i ha criat en petites masses d'aigua, naturals o artificials, estancades i tancades, com ara bidons, gerros, plats de testos, cubells, pneumàtics o altres tipus de recipients que els recorden el seu hàbitat original, constituït per forats inundats en troncs d’arbres.

Tot i que encara no s’ha constatat la transmissió de malalties a cap país d’Europa, sí és cert que el mosquit tigre és transmissor de diverses malalties endèmiques en alguns països tropicals. 

Per aquest motiu, i amb l’objectiu de dur a terme les actuacions necessàries per garantir el benestar de la ciutadania, així com la protecció de la salut i el respecte al medi ambient, el govern plural ha impulsat una ordenança segons la qual, a més de les mesures de control i prevenció que es porten a terme des de l’Ajuntament, insta a les empreses i a la ciutadania a adoptar mesures en les tasques de vigilància, control i prevenció de la proliferació d’aquest insecte.

Així doncs l’ordenança, que s’ha incorporat a les ordenances de convivència ciutadana, regula el manteniment bàsic dels espais d’especial atenció i risc a on es pot acumular aigua com ara piscines, bassals, dipòsits de pneumàtics usats, abeuradors per bestiar, per tal que es prenguin les mesures preventives apropiades i suficients.

L’incompliment de l’ordenança podrà derivar en sancions d’entre 500 i 50.000 euros en funció de la gravetat, la intencionalitat, la reiteració i la naturalesa dels danys i perjudicis causats. 

Arxivat a: Ajuntament, Medi ambient
Mosquit tigre