Portada > Actualitat > Notícies > Posa’t les piles! No contaminis

Posa’t les piles! No contaminis

05/03/2020

Durant l’any 2019, els paretans i les paretanes van recollir un total de 4.985 kg de piles, 4.515 kg mitjançant els contenidors a la via pública de l’empresa ECOPIL, i 470 kg que es van dipositar directament a la deixalleria. Aquestes xifres suposen el reciclatge de 250 grams de piles per habitant i any, és a dir, prop de 30 piles AAA.

L’Ajuntament ha iniciat una campanya informativa amb l'objectiu de fomentar el reciclatge entre la població i això inclou el reciclatge de piles, imprescindible a causa del seu poder contaminant. Per aquest motiu, durant el 2019 el consistori va instal·lar 22 contenidors nous per a la recuperació de piles, a més dels 17 ja existents a la via pública, als centres educatius, equipaments municipals i a tots els comerços que ho han sol·licitat prèviament. Aquestes accions continuaran durant el 2020.

Actualment, el consum nacional de piles està al voltant de 600 grams per habitant i any, per tant la recollida selectiva es troba en un 42%. Durant l’any 2020 es pretén augmentar aquest percentatge fins a assolir el 50% de la recollida selectiva en piles gràcies a l’augment de contenidors a equipaments i establiments públics.

Les piles i acumuladors contenen diversos metalls pesants en concentracions diferents. Entre les substàncies perilloses que porten podem trobar elements com el mercuri, el plom i el cadmi. També poden contenir zinc, níquel i manganès. En el cas del mercuri, quan no és reciclat adequadament, una petita quantitat pot contaminar milers de litres d’aigua. Els tractaments específics de les piles i acumuladors permeten, d’una banda, recuperar parts dels metalls que contenen i poder-los reintroduir en el cicle productiu, i d’altra facilita la gestió de les instal·lacions de disposició de rebuig a les quals arribarien si no se’n fes una separació prèvia.

Arxivat a: Medi ambient
Reciclatge piles