Portada > Actualitat > Notícies > L’Ajuntament atorgarà subvencions per reformar i rehabilitar habitatges que passin a formar part de la Borsa d'Habitatge social

L’Ajuntament atorgarà subvencions per reformar i rehabilitar habitatges que passin a formar part de la Borsa d'Habitatge social

04/05/2020

El darrer ple de l’Ajuntament, celebrat el 30 d'abril, va aprovar la concessió de subvencions destinades a promoure l'adequació d'habitatges buits del parc privat d'habitatges de Parets del Vallès, i fomentar les condicions d'habitabilitat i accessibilitat d'aquests per poder destinar-los a lloguer, mitjançant el Programa de Borsa d'Habitatge social de l'Ajuntament de Parets. El compromís que adquireix el llogater amb la Borsa d'Habitatge social és per un període de 5 anys.

L’objectiu dels ajuts és finançar les obres de reforma i condicionament d’habitatges buits del municipi per tal d’incentivar el creixement del lloguer social; sensibilitzar als propietaris d'habitatges buits en la necessitat de mobilitzar-los i posar-los a disposició de la Borsa d'Habitatge; incentivar la millora de les condicions d'habitabilitat i accessibilitat dels habitatges del municipi i reduir les situacions de proliferació d'habitatges desocupats. 

L’import de la subvenció serà d'un màxim del 50% del total de despeses subvencionables i fins a 3.000 €.

Les condicions per sol·licitar els ajuts, que s’atorgaran seguint l’estricte ordre d'entrada i fins a l'esgotament del crèdit pressupostari, i les bases íntegres que regulen les subvencions, es poden trobar al web de l’Ajuntament parets.cat.

Les sol·licituds podran presentar-se per escrit omplint el model normalitzat que serà signat per l’interessat/da o pel representant legal o bé telemàticament: amb certificat digital accedint a https://paretsdelvalles.eadministracio.cat/info.0.

 

Arxivat a: Ajuntament, Habitatge, Ple municipal
Vista aèria de Parets