Portada > Actualitat > Notícies > Nova línia d’ajuts al lloguer per ajudar a minimitzar l’impacte econòmic i social de la Covid-19

Nova línia d’ajuts al lloguer per ajudar a minimitzar l’impacte econòmic i social de la Covid-19

21/05/2020

La Generalitat de Catalunya ha impulsat una línia d’ajuts per contribuir a minimitzar l’impacte econòmic i social de la Covid-19 en els lloguers de l’habitatge habitual, amb la finalitat d’ajudar a les persones arrendatàries del seu habitatge habitual que s’han vist afectades per l’impacte econòmic i social de la Covid-19, resolent problemes transitoris de pagament parcial o total del lloguer, o afrontant la devolució dels ajuts transitoris de finançament (microcrèdits), sempre que es compleixin els requisits establerts en les bases. El termini per presentar les sol·licituts ja està obert i finalitzarà el pròxim 30 de setembre.

Poden beneficiar-se dels ajuts les persones físiques majors d’edat, amb residència legal a Catalunya, que disposin d’un contracte de lloguer vigent, d’acord amb la Llei d’Arrendaments urbans, i que constitueixi el seu habitatge habitual i permanent. A més la persona titular del contracte o qualsevol dels membres de la unitat familiar han d’acreditar que es troben en situació de vulnerabilitat econòmica i social sobrevinguda a conseqüència de la Covid-19.

Els ajuts tenen un import màxim de 6 mesos de lloguer, des d’abril a setembre de 2020, amb una quantia màxima de l’ajut per a Barcelona ciutat i la demarcació de Barcelona de 750 € mensuals. En cap cas l’import de l’ajut pot superar la renda de lloguer pactada al contracte d’arrendament. 

Les sol·licituds s’han de presentar en els impresos degudament formalitzats i signats per la persona sol·licitant, acompanyats de la documentació requerida. Les sol·licituds es poden presentar preferentment, a través de mitjans electrònics al web de la Generalitat de Catalunya https://web.gencat.cat/es/tramits (tràmit AJUTS COVID-19). Es pot fer la tramitació de l'idcatmobil en la mateixa web esmentada. 

Les bases íntegres, els requisits per formalitzar la sol·licitud i la documentació necessària es pot consultar a l’enllaçhttps://web.gencat.cat/ca/actualitat/detall/Ajuts-per-pagar-el-lloguer.

En el cas de les persones que disposen de NIE, la identificació digital l'han d'obtenir presencialment a les oficines tramitadores, no es pot fer telemàticament. Per aquest motiu, i en aquests moments no la poden obtenir, en estar les oficines tancades.

Per aquest motiu, aquestes persones podran accedir a la sol·licitud a través de l'opció Tramitar sense identificació electrònica, exclusivament per aquests supòsits. Així mateix, i en el termini màxim d’un mes des de la finalització de l’estat d’alarma, hauran de presentar-se a l'oficina gestora per identificar-se, amb una còpia de la sol·licitud tramesa i registrada, i signar-la presencialment per tal de procedir a la seva tramitació.

Per a més informació es pot trucar al telèfon 674 700 455, de dilluns a divendres de 9 a 14 h, o bé escriure un correu electrònic a l’adreça (Necessites javascript per veure aquest correu-e).

Arxivat a: Ajuntament, Informació coronavirus, Habitatge
Parets vistes helicòpter

Arxius adjunts