Portada > Actualitat > Notícies > Sessió ordinària del Ple de l'Ajuntament de Parets

Sessió ordinària del Ple de l'Ajuntament de Parets

22/09/2020

Convocatòria de sessió ordinària del Ple de l'Ajuntament de Parets del Vallès, que tindrà lloc aquest dijous 24 de setembre, a les 18 h, a la Sala Basart Cooperativa.

                                                                               Ordre del dia

1.Aprovar, si escau, l’esborrany l’acta de la sessió anterior.

2.Donar compte de la presa de possessió del regidor Alejandro Villena Urbaneja (Exp. 3038/2020).

ÀREA D'URBANISME, MEDI AMBIENT, HABITATGE I BENESTAR ANIMAL

3.Aprovar, si escau, les bases específiques per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència no competitiva, per a promoure la rehabilitació de façanes (Exp. 1188/2020).

ÀREA DE SERVEIS GENERALS

4.Aprovar, si escau, la incoació d’un procediment sancionador per infracció de la normativa sobre gossos potencialment perillosos (Exp. 2763/2019).

5.Donar compte de l’informe de l’estat d’execució trimestral, de l’informe de morositat i del període mitjà de pagament a proveïdors del 2n trimestre de 2019 (Exp. 1448/2020).

6.Donar compte del PACF (Pla Anual de Control Financer) 2019 (Exp. 3171/2020).

7.Aprova, si escau, el Compte General corresponent a l'any 2019 de l'Ajuntament de Parets del Vallès (Exp. 4376/2019).

MOCIONS

PRECS I PREGUNTES

Parets del Vallès, 22 de setembre de 2020

Arxivat a: Ajuntament, General
Ajuntament de Parets