Portada > Actualitat > Notícies > Parets treu a concurs sis parcel·les dels horts de Can Jornet

Parets treu a concurs sis parcel·les dels horts de Can Jornet

08/03/2021

Després del concurs, es crearà una llista d’espera oberta per adjudicar els horts automàticament

L’Ajuntament de Parets obre un concurs públic per adjudicar sis parcel·les dels horts socials de Can Jornet. Les persones interessades a cultivar un hort podran presentar les sol·licituds des del dilluns 8 de març fins al dilluns 22 de març. L’espai cedit ha de dedicar-se al conreu agrícola d’hortalisses, fruites i llegums destinades a l’autoconsum.

Llista d’espera oberta

D’acord amb el nou Reglament del 2020, una vegada s’hagin adjudicat les sis parcel·les de la convocatòria actual, es crearà una llista d’espera oberta. És a dir, tothom qui ho vulgui podrà apuntar-se en qualsevol moment a la llista per optar a un hort. A mesura que les parcel·les quedin buides, l’Ajuntament les adjudicarà automàticament a les persones inscrites a la llista sense necessitat d’obrir un concurs. D’aquesta manera, s’agilitzaran les adjudicacions i els terrenys no quedaran buits. Les persones que a la present convocatòria no rebin cap terreny també s’afegiran a la llista. L’ordre dins la llista dependrà de la puntuació que obtingui cada usuari o usuària. L’avaluació de cada sol·licitud anirà a càrrec de la Comissió de seguiment dels horts.

Sostenibilitat ambiental i cohesió social

Els horts de Can Jornet es troben a Gallecs, són de l’INCASÒL i l’Ajuntament en té dret d’ús. Es disposa de 33 parcel·les de 50m2 de superfície i d’espais comuns. L’Ajuntament de Parets va aprovar la construcció dels horts per promoure l’alimentació saludable, la cohesió social i la pràctica de l’horticultura com a alternativa de lleure.

Qui pot sol·licitar una parcel·la?

Poden sol·licitar una parcel·la tant les persones físiques com les entitats i associacions dedicades a la promoció de varietats agrícoles tradicionals o que treballen amb col·lectius en situació o risc d’exclusió social.

Quina és la durada de la llicència per tenir un hort?

La parcel·la s’adjudica per un període màxim de quatre anys. En cas que no hi hagi llista d’espera, la llicència pot renovar-se per quatre anys més.

Quins requisits s’han de complir per sol·licitar una parcel·la?

Per poder optar a una parcel·la, les persones sol·licitants han de complir els requisits següents:
- Estar empadronat a Parets com a resident amb una antiguitat mínima d'un any en el moment de la publicació de la convocatòria. Només es podrà presentar una sol·licitud per unitat familiar.
- No disposar, com a propietari/ària, arrendatari/ària o similar, de cap altre hort o terreny de conreu, ja sigui dins del terme municipal de Parets o dins de la comarca del Vallès Oriental.
- Les associacions o entitats han de tenir el domicili social a Parets.

Quina documentació cal presentar per fer la sol·licitud?

Per presentar les sol·licituds és necessari aportar la documentació que es detalla a continuació. 

Per a persones físiques caldrà:
- Omplir una instància general.
- Omplir una declaració responsable.
- En el cas que correspongui, acreditar amb un certificat de la Seguretat Social estar en situació d’atur o jubilada.

Per a les entitats o associacions caldrà:
- Omplir una instància general.
- Omplir una declaració responsable.
- Designar una persona física responsable.
- Presentar un projecte d’activitat dels horts, en el que es defineixin els objectius, el repartiment de l’espai, el sistema de conreu i les normes de funcionament.

On s’ha de presentar la sol·licitud?

Les sol·licituds i la documentació annexa necessària per accedir a una parcel·la poden presentar-se presencialment a l’Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC) o telemàticament a través de la Seu electrònica.

Quins són els criteris d’adjudicació?

El procediment d'adjudicació de parcel·les s'estableix mitjançant el sistema de barems següent:
- Persones jubilades: 3 punts. Cal acreditar-ho documentalment amb el certificat de la Seguretat Social.
- Persones en situació d'atur que reben prestacions tant en la modalitat contributiva com no contributiva o bé pensions a càrrec de qualsevol dels règims integrats al Sistema de Seguretat Social: 3 punts. Cal acreditar-ho documentalment amb el certificat de la Seguretat Social.
- Persones derivades de serveis socials: 3 punts.
- Persones en situació d'atur que no reben cap tipus de prestació ni pensió: 4 punts. Cal acreditar-ho documentalment amb el certificat de la Seguretat Social.

Qui avalua les sol·licituds?

La Comissió d'avaluació dels horts avalua les sol·licituds presentades d’acord amb el Reglament. La comissió està formada per quatre membres: la regidora de Medi Ambient, el secretari i un tècnic de l’Ajuntament, i un representant dels horticultors.

Quina taxa es paga?

Hi ha una taxa anual de 90 euros. Els sis primers mesos a partir de l’adjudicació són gratuïts.

Més informació

En el Reglament de règim d’ús i autoritzacions dels horts de 2020 podeu consultar amb detall els requisits per presentar les sol·licituds, el sistema d’adjudicació de parcel·les o els drets i deures dels usuaris i usuàries dels horts, entre d’altres.

Per a més informació, podeu adreçar-vos a l’Escola de la Natura, al carrer de Galende,12. També podeu contactar-hi al número de telèfon 93 562 17 94 i a l’adreça de correu electrònic (Necessites javascript per veure aquest correu-e).

Arxivat a: Medi ambient
Horts de Can Jornet (1)
Horts de Can Jornet (2)
Horts de Can Jornet (3)