Portada > Actualitat > Notícies > 61 persones aturades del municipi troben feina el 2020 per mitjà dels ajuts a la contractació impulsats per l’Ajuntament

61 persones aturades del municipi troben feina el 2020 per mitjà dels ajuts a la contractació impulsats per l’Ajuntament

12/04/2021

La dotació econòmica dels ajuts el passat 2020 va ser de 82.000 euros

61 persones en situació d’atur van ser contractades l’any 2020 per mitjà dels ajuts a la contractació impulsats per l’Ajuntament de Parets. Tot i la situació actual, marcada per la pandèmia per COVID-19, aquests ajuts han resultat ser una mesura eficient d’inversió de recursos públics en la creació d’ocupació, i una de les polítiques actives que ha sumat a l’hora de treballar per a la reducció de l’atur al municipi.

La contractació de dones, 19 punts per sobre de la contractació d’homes

De les 61 contractacions formalitzades, un 59,02% han estat dones en situació d’atur, mentre que el 40,98% restant han estat homes. Pel que fa a la franja d’edat, el 37,70% dels contractes s’han destinat a joves d’entre 16 i 30 anys; el 34,43% a persones d’entre 31 a 45 anys i un 27,87% a la franja d’edat de 46 a 60 anys.

Respecte de la durada dels contractes, el 42,62% s’han fet per sis mesos o més, el 27,87% per menys de sis mesos; un 27,87% han estat indefinits; i un 1,64% per obra o servei.

L’any 2020, l’Ajuntament va destinar un total de 82.000 euros als ajuts a la contractació, prioritzant els contractes indefinits o les primeres contractacions; la contractació de persones d’entre 30 i 45 anys, la contractació de joves i majors de 45 anys; el foment del teletreball o la contractació de dones en situació d’atur.

L’objectiu dels ajuts a la contractació és impulsar les activitats que fomentin la contractació de persones participants dels projectes del Servei Local d’Ocupació de Parets per incentivar la contractació laboral i incidir en la reducció de la taxa d’atur al municipi.

La reactivació econòmica i la contribució a la creació d’ocupació és un dels eixos prioritaris de l’Ajuntament de Parets. Amb actuacions com aquestes, des de l’administració local es continua apostant per establir sinergies amb el teixit econòmic que fomentin l’ocupació dels paretans i les paretanes i els serveis a les empreses.

Perfils requerits i àmbit d’ocupació

La situació de la pandèmia per COVID-19 també s’ha vist reflectida en l’àmbit laboral amb la tipologia dels perfils professionals que s’han sol·licitat. Els perfils més demandats han estat en l’àmbit de la producció i manteniment amb un 26%; i l’administratiu, neteja industrial i comerç, entre el 16% i el 20%. La reducció més significativa s’ha vist en els perfils relacionats amb els serveis a les persones, que han disminuït al voltant d’un 25%.

Àmbit

Percentatge

Definició

Serveis a les persones

8,20%

Monitor/a de lleure – professions assistencials

Producció i manteniment

26,23%

Operari/a de producció – manipulador/a – verificador/a

Administració

19,67%

Comptable – administratiu/va – recepcionista –

auxiliar comptable

Neteja industrial

18,03%

Operari/a de neteja industrial – Fumigadors/es

Logística i transport

4,92%

Mosso/a magatzem – carretoner/a – xofer

Comerç

16,39%

Dependent/a – promotor/a – comercial – Atenció al client (teletreball) – Caixer/a

Construcció

3,28%

Peó – paleta – lampista

Restauració i hoteleria

3,28%

Cambrer/a – cuiner/a – auxiliar de cuina

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arxivat a: Ajuntament, Ocupació
Teletreball