Portada > Actualitat > Notícies > El dijous 29 d’abril, ple municipal extraordinari

El dijous 29 d’abril, ple municipal extraordinari

27/04/2021

La sessió començarà a les 18 h i serà telemàtica

El dijous 29 d’abril, a les 18 h, se celebrarà la sessió extraordinària del ple de l'Ajuntament de Parets del Vallès. El ple es podrà seguir en directe a través de l'enllaç a la web www.parets.cat/retransmissio-del-ple-municipal o a l'emissora municipal RAP107FM.

Assumptes de la convocatòria

1. Aprovar, si escau, l’esborrany de l’acta de la sessió anterior.

ÀREA D’URBANISME, MEDI AMBIENT, HABITATGE, SALUBRITAT PÚBLICA, I PATRIMONI CULTURAL

2. Acordar, si escau, l’aprovació inicial de les modificacions puntuals de l’Ordenança municipal d’edificació de Parets del Vallès (Exp. 1992/2021).

3. Acordar, si procedeix, l’aprovació inicial del Pla especial de catàleg de masies i altres construccions en sòl no urbanitzable (Exp. 487/2020).

4. Acordar, si correspon, a l’aprovació inicial de la Modificació de Pla general en relació al Pla especial de catàleg de masies i altres construccions en sòl no urbanitzable (Exp. 1459/2021).

ÀREA DE VIA PÚBLICA, SERVEIS URBANS, EQUIPAMENTS I MOBILITAT

5. Aprovar, si escau, la modificació de l’Ordenança fiscal núm. 14 taxa per parades, taules informatives, tallers, actes del teixit comercial, barraques, casetes de venda, espectacles o atraccions situats en terrenys d’ús públic i indústries del carrer i ambulants i rodatge cinematogràfic per a l'exercici de 2021 i següents (Exp. 2199/2021).

ÀREA DE SERVEIS GENERALS

6. Donar compte del Decret d’Alcaldia número 2021/1048, relatiu a l’organització de l’Ajuntament mitjançant Regidories de barris i àmbits territorials (Exp. 2064/2021).

7. Donar compte de l'informe d'intervenció anual sobre la funció interventora de l'exercici 2020 (Exp. 3548/2020).

8. Aprovar, si escau, la imposició d’una sanció per infracció de la normativa sobre gossos potencialment perillosos (Exp. 4009/2020).

9. Aprovar, si correspon, l'adhesió íntegra de l'Ajuntament de Parets del Vallès al conveni subscrit entre l'AEAT i la FEMP en data 18 de març de 2021, de subministrament d'informació de caràcter tributari a les entitats locals (Exp. 2079/2021).

10. Aprovar, si procedeix, desestimar el recurs de reposició interposat pel Grup Municipal d’ARA PARETS ERC de l’Ajuntament de Parets del Vallès, contra l’Acord adoptat pel Ple de l’Ajuntament de data 25 de febrer de 2021, mitjançant el qual es va aprovar la tramitació de l’expedient de delimitació del terme municipal de Parets del Vallès en el seu límit amb el terme municipal de Lliçà de Vall (Exp. 1774/2021).

Arxivat a: Ajuntament, General, Ple municipal
Ajuntament de Parets