Portada > Actualitat > Notícies > Parets disposa d’una estació de mesura de la contaminació atmosfèrica

Parets disposa d’una estació de mesura de la contaminació atmosfèrica

07/06/2021

L’estació, ubicada al carrer Prat de la Riba, estarà prenent mesures durant seixanta dies

Aquesta setmana s’ha instal·lat la Unitat Mòbil número 1 de vigilància de la contaminació atmosfèrica de la Diputació de Barcelona al carrer Prat de la Riba, al costat de l’Escola Bressol Municipal El Gargot. Aquesta estació és un recurs dins del catàleg de serveis de la Diputació el qual demana l’Ajuntament periòdicament per tal de controlar els paràmetres atmosfèrics a diversos indrets del municipi.

L’estació estarà prenent mesures durant seixanta dies dels següents paràmetres:

- Partícules de mida inferior a 10μm (PM10).

- Diòxid de nitrogen (NO2).

- Compostos volàtils, benzè.

- Ozó troposfèric: contaminant secundari resultant de la reacció química entre els òxids de nitrogen i els COV amb l’oxigen de l’atmosfera en presència de llum.

Les persones respirem 13 vegades per minut de mitjana i introduïm a l’organisme, diàriament, més de 10.000 litres d’aire. Aquesta circumstància fa que la qualitat d’aquest aire tingui una gran rellevància en la salut de les persones.

Avui dia sabem que no hi ha nivells segurs de contaminació atmosfèrica, que l’exposició crònica a contaminants pot ser més perjudicial per a la salut que l’exposició aguda i que millorar la qualitat de l’aire en una determinada zona es tradueix de seguida en una reducció de les taxes de mortalitat i morbiditat.

A aquestes conclusions s’ha pogut arribar gràcies a estudis que permeten valorar l’impacte de la contaminació de l’aire ambient en la salut pública i quantificar els beneficis potencials que es podrien obtenir amb l’aplicació de polítiques de reducció dels contaminants atmosfèrics.

Parets del Vallès forma part de l’Àmbit-40, és a dir, un municipi declarat en les Zones de Protecció Especial de l’Ambient Atmosfèric.

Arxivat a: Medi ambient
Unitat mòbil de mesura de la contaminació atmosfèrica ubicada a l'Escola Bressol Municipal El Gargot