Portada > Actualitat > Notícies > Sessió ordinària del ple municipal, aquest dijous 22 de juliol

Sessió ordinària del ple municipal, aquest dijous 22 de juliol

20/07/2021

La sessió començarà a les 18 h i serà presencial

Aquest dijous, 22 de juliol, a les 18 h, se celebrarà la sessió ordinària del ple de l’Ajuntament de Parets del Vallès. El ple es podrà seguir en directe a través de l’enllaç a la web www.parets.cat/retransmissio-del-ple-municipal o a l'emissora municipal RAP107FM.

Assumptes de la convocatòria

1. Aprovar l’esborrany de l’acta de la sessió anterior celebrada el 22 de juny de 2021.

 I. PROPOSTES DICTAMINADES PER LA COMISSIÓ INFORMATIVA DEL PLE.

 ÀREA D'URBANISME, MEDI AMBIENT, HABITATGE, SALUBRITAT PÚBLICA, I PATRIMONI CULTURAL

2. Aprovar l’acta de les operacions de delimitació entre els termes municipals de Lliçà d'Amunt i de Parets del Vallès (Exp. 3128/2021).

3. Aprovar la denegació de la declaració d'obra d'especial interès consistent en la instal·lació de plaques fotovoltaiques sol·licitada per l'empresa SOLAR PROFIT ENERGY SERVICES SL (Exp. 1513/2021).

ÀREA DE SERVEIS GENERALS

4. Aprovar el calendari de sessions ordinàries del Ple (Exp. 3823/2021).

5. Aprovar la proposta dirigida al Departament d’Empresa i Treball de la Generalitat de Catalunya, relativa a l’establiment de les Festes Locals de la vila 2022 (Exp. 3673/2021).

6. Aprovar les bases reguladores específiques per a la concessió d’ajuts econòmics de caràcter excepcional destinats a la cobertura del pagament de l’impost sobre béns immobles (Exp. 3194/2021).

7. Aprovar les operacions d’exercicis anteriors pendents d’aplicar al pressupost 2021 (Exp. 3640/2021).

8. Aprovar inicialment l’expedient de modificació de crèdits núm. 010/2021/CE-SUP PLE del Pressupost en vigor, en la modalitat de crèdit extraordinari i suplement de crèdit finançat amb baixes i anul·lacions d’altres aplicacions de despesa (Exp. 3840/2021).

9. Aprovar la modificació de la relació de llocs de treball (lloc de treball Responsable de contractació i assessorament jurídic) (Exp. 4815/2020).

10. Aprovar el 0,9% d’increment salarial, Llei 10/2020, de 30 de desembre, de PGE 2021 (Exp. 4815/2020).

11. Aprovar el reconeixement de compatibilitat del personal al servei de l'Administració Local per exercir activitats en el sector privat (Exp. 2816/2021).

II. PART NO RESOLUTIVA I DE CONTROL DELS ÒRGANS DE GOVERN

DONAR COMPTE DE LES MOCIONS DE LA JUNTA DE PORTAVEUS

12. Moció sobre les armes nuclears i de suport al Tractat sobre la Prohibició de les Armes Nuclears, presentada pel grup municipal PSC (Exp. 3491/2021) (2021-E-RJPV-20).

13. Moció de suport als veïns de Parets del Vallès, David i Álvaro, investigats per les protestes contra la sentència del procés, presentada pels grups municipals Ara Parets-ERC i Parets per la República-JxCAT (Exp. 3675/2021) (2021-E-RJPV-22).

14. Moció per la reparació i restitució de la memòria de les acusades de bruixeria, presentada pel grup municipal Ara Parets-ERC (Exp. 3677/2021) (2021-E-RJPV-21).

15. Moció per adherir-se el programa VIOPET, per recollir i acollir als animals de les víctimes de violència masclista, presentada pel grup municipal PSC (Exp. 3717/2021) (2021-E-RJPV-23).

PRECS I PREGUNTES

Arxivat a: Ajuntament, General, Ple municipal
Ple municipal