Portada > Actualitat > Notícies > L’Ajuntament crearà una nova línia d’ajuts de 600 euros per als comerços i serveis perjudicats per la COVID-19

L’Ajuntament crearà una nova línia d’ajuts de 600 euros per als comerços i serveis perjudicats per la COVID-19

23/09/2021

Està previst que la convocatòria es publiqui durant el pròxim mes d’octubre

L’Ajuntament de Parets obrirà una nova línia d’ajuts adreçada a les botigues i als establiments del sector de la restauració i dels serveis afectats per la pandèmia de la COVID-19. Es preveu que la convocatòria es publiqui a l’octubre.

Quin és l’objectiu?

L’Ajuntament impulsa aquests ajuts amb l’objectiu de reactivar i facilitar la continuïtat d’aquells establiments comercials, de restauració i de serveis de proximitat que han vist afectada la seva activitat habitual amb motiu de la crisi provocada per la COVID-19. Es pretén minimitzar els efectes negatius que han ocasionat les mesures adoptades per les autoritats sanitàries i que han provocat el tancament o la limitació de l’activitat a establiments comercials, de serveis de proximitat i de restauració.

Quina quantitat es concedeix?

La concessió d’ajuts econòmics ascendeix a un import total de 150.000 euros. L’import que es concedirà serà de 600 euros per persona física, jurídica o societat civil privada.

Qui ho pot demanar?

Poden accedir als ajuts els establiments de comerç al detall i d’altres serveis de proximitat de Parets del Vallès que han vist afectada la seva activitat habitual amb motiu de la crisi sanitària provocada per la COVID-19.

Els requisits que s’han de reunir són els següents:

Trobar-se degudament constituïdes per a l’exercici de l’activitat econòmica o professional.

Exercir una activitat econòmica i/o professional que es va veure afectada amb la mesura de tancament, a conseqüència de la Declaració de l’Estat d’Alarma el Reial decret 463/2020, de 14 de març i modificat pel Reial Decret 465/2020 i normes concordants posteriors, o segons futures normatives anàlogues que declarin nous tancaments massius d’establiments comercials al detall i de restauració.

Desenvolupar l’activitat econòmica i/o professional en un establiment físic o local comercial, que no superi els 400m2, ubicat al terme municipal de Parets del Vallès amb llicència o autorització d’activitat amb data anterior al 14 de març de 2020.

Quan es pot demanar?

A partir de l’endemà de la publicació de la convocatòria i en un termini de dos mesos. La documentació que cal presentar és la següent:

Sol·licitud per rebre l’ajut econòmic on es farà constar l’activitat econòmica o professional, signada pel sol·licitant o pel seu representant legal amb la declaració responsable, segons es compleixen els requisits exigits a les bases i a la convocatòria.

Fotocòpia del DNI de la persona titular de l’activitat.

Fitxa d’alta de creditors.

Com i on se sol·licita?

L’ajut es pot demanar a través de la Seu Electrònica de l’Ajuntament de Parets. Cal dirigir-se al Catàleg de tràmits, seleccionar la categoria d’Ajuts i subvencions i cercar la ‘Sol·licitud d’ajuts extraordinaris per a la reactivació econòmica del teixit comercial de Parets’. Per dur a terme la tramitació electrònica s’ha de disposar d’un sistema d’identificació digital (IdCAT Mòbil, Cl@ve-Pin, entre d’altres) o bé d’un certificat digital (IdCAT, Clave, FNMT, etc.) o DNI electrònic.

Per a més informació podeu contactar amb el Servei de Comerç al 93 573 88 96 o a les noves oficines del carrer de La Volta, 2, 1a planta, local 1.

Arxivat a: Ajuntament, Comerç i empresa
Ajut de 600 euros pel comerç, la restauració i els serveis de Parets