Portada > Actualitat > Notícies > Acords del ple municipal extraordinari del 18 de maig

Acords del ple municipal extraordinari del 18 de maig

19/05/2022

Acords presos i votacions dels grups polítics municipals

Els membres del Consistori es van reunir dimecres 18 de maig, a les 18 h, per celebrar el ple municipal extraordinari. La sessió ha sigut en format presencial a la Sala Cooperativa. Podeu recuperar-la al canal de YouTube.

A continuació es detallen els acords presos i votacions dels grups polítics municipals durant la sessió.

ORDRE DEL DIA

I.  PART RESOLUTIVA

    1. Constitució deI ConseII Assessor dels Mitjans de Comunicació de tituIaritat municipaI d'acord a Ia LIei 22/2005, de 29 de desembre, de Ia Comunicació audiovisuaI de CataIunya. CapítoI III, articIes 32, 33 i 34: EI servei púbIic audiovisuaI d'àmbit LocaI.

-No aprovat: 7 vots a favor (Ara Parets- ERC, Parets x la República –Junts per Catalunya, Ciutadans), 10 en contra (Partit dels Socialistes de Catalunya, Sumem Esquerres a Parets).

    1. Nomenament, a través deI pIenari, deI director deIs mitjans audiovisuaIs municipaIs d'acord a Ia LIei 22/2005, de 29 de desembre, de Ia Comunicació audiovisuaI de CataIunya.

-No aprovat: 7 vots a favor (Ara Parets- ERC, Parets x la República –Junts per Catalunya, Ciutadans), 10 en contra (Partit dels Socialistes de Catalunya, Sumem Esquerres a Parets).

    1. Aprovació deI contracte programa dels mitjans audiovisuaIs IocaIs que haurà d'estar precedit d'un període d'exposició púbIica d'acord a Ia LIei 22/2005, de 29 de desembre, de Ia Comunicació audiovisuaI de CataIunya.

-No aprovat: 7 vots a favor (Ara Parets- ERC, Parets x la República –Junts per Catalunya, Ciutadans), 10 en contra (Partit dels Socialistes de Catalunya, Sumem Esquerres a Parets).

    1. ActuaIització deI regIament d'organització i funcionament deI servei púbIic audiovisuaI IocaI d'acord a Ia LIei 22/2005, de 29 de desembre, de Ia Comunicació audiovisuaI de CataIunya.

-Aprovat per unanimitat.

Arxivat a: Ajuntament, Ple municipal
Ajuntament de Parets