Portada > Actualitat > Notícies > Llistat de telèfons d’interès a la vila de Parets del Vallès

Llistat de telèfons d’interès a la vila de Parets del Vallès

16/08/2022

Posem al servei un conjunt de telèfons municipals per disposar-ne en cas de necessitat

L’Ajuntament de Parets del Vallès posa a disposició dels vilatans un llistat de telèfons municipals d’interès per tal de disposar-ne en cas de necessitat. A més, els ciutadans poden descarregar-se la aplicació mòbil de l’Ajuntament de Parets per tenir un altre canal d’interacció amb el consistori.

Els telèfons municipals que teniu a disposició són:

Ajuntament

93 573 88 88

Aj. Serveis Personals

93 573 98 00

Aj. Serveis Territorials

93 573 99 99

Ajuntament Serveis Socials

93 573 79 79

Ajuntament. SLOP

93 573 88 96

Policia Local

93 573 73 00

Protecció Civil

626 646 822

RAP 107. Ràdio Parets

93 573 81 81

Servei d’Esports

93 562 52 06

CAP Parets

93 562 16 89

Ca n’Oms. Casal d’Avis

93 562 14 02

Can Butjosa. Casal de Cultura

93 562 35 53

Can Butjosa. Biblioteca

93 562 23 53

Can Butjosa. Piscina

93 562 06 02

Can Rajoler. Biblioteca

93 573 98 01

Cementiri Municipal

93 562 12 49

Residència Pedra Serrada

93 573 98 59

Casal Sant Jordi

93 562 26 38

Casal de Joves Cal Jardiner

93 573 72 00

Equipament ASOVEEN

93 573 14 29

Escola de la Natura

93 562 17 94

Escola Bressol El Cirerer

93 562 51 75

Escola Bressol El Gargot

93 562 20 05

Escola Bressol La Cuna

93 562 49 54

Escola de Música

93 562 40 02

Escola Municipal Pau Vila

93 562 12 03

Escola Lluís Piquer

93 562 16 03

Escola Pompeu Fabra

93 562 06 16

Escola Vila Parietes

93 573 54 82

Escola N.S. Montserrat

93 562 03 56

ACESCO

93 562 16 24

IES La Sínia

93 562 48 71

IES Torre de Malla

93 562 32 03

Oficina de Català

93 573 98 00

Oficina de Recaptació

93 472 91 36

Jutjat de Pau

93 573 03 04

Farmàcia Barja (Barri Antic)

93 573 75 12

Farmàcia Isern (Eixample)

93 562 19 18

Farmàcia Sans (Eixample)

93 573 08 08

Farmàcia Arribas (Eixample)

93 573 71 01

Farmàcia-Ortopèdia Alegria (Escorxador)

93 562 04 72

Deixalleria

93 573 14 54

Voluminosos

93 573 88 88

Arxivat a: Ajuntament
Ajuntament de Parets