Portada > Actualitat > Notícies > Es convoquen nous ajuts per a pagar el lloguer per a joves de fins a 36 anys

Es convoquen nous ajuts per a pagar el lloguer per a joves de fins a 36 anys

27/09/2022

El termini per a fer la sol•licitud dels nous ajuts de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya s’inicia el 28 de setembre i finalitza el 7 d’octubre

L’Agència de l’Habitatge de Catalunya ha convocat una nova línia d’ajuts per pagar el lloguer destinats a joves de fins a 36 anys. Les sol·licituds les poden presentar tots els joves que no hagin demanat o se’ls hagi denegat el Bo lloguer jove estatal. La nova convocatòria compta amb un pressupost inicial de 29 M€.

El termini de presentació de sol·licituds s’inicia el dia 28 de setembre de 2022 a les 9 hores i finalitza el dia 7 d’octubre de 2022 a les 15 hores.

Qui els pot demanar?

- Joves que tinguin fins a 36 anys en el moment de presentar la sol·licitud.

- Titulars d’un contracte de lloguer o de cessió d’ús d’un habitatge o d’una habitació.

- Les rendes no han de superar els límits establerts segons la seva ubicació geogràfica ni el límit econòmic establert per a la unitat de convivència.

- Si hi ha més d’un jove titular del mateix contracte de lloguer, poden sol·licitar l’ajut de manera individual i si més d’un en resulta beneficiari, la suma no podrà superar l’import mensual del lloguer o del preu de cessió.

Quins són els requisits d’accés?

Els ajuts no es donen per ordre d’arribada i s’ha establert la concurrència competitiva per poder prioritzar i estudiar tots els expedients de les persones joves sol·licitants. A més, l’import final de l’ajut no és lineal, sinó que pot ser de fins a 250 euros mensuals, en funció dels ingressos de la unitat de convivència i l’esforç econòmic que els suposa el pagament de lloguer.

Quin és l’import de la subvenció?

- 20% de l’import de la renda de lloguer anual quan l’esforç per pagar el lloguer o el preu de cessió sigui igual o inferior al 30% dels seus ingressos.

- 30% de l’import de la renda de lloguer quan l’esforç per pagar el lloguer sigui superior al 30% i inferior al 40% dels ingressos ponderats.

- 40% de l’import de la renda de lloguer quan l’esforç per pagar el lloguer sigui igual o superior al 40% dels ingressos ponderats, amb un límit màxim de 3.000 euros anuals per habitatge, i un mínim de 240 euros anuals per habitatge, quan el resultat dels càlculs que determinen l’import sigui inferior a aquesta quantitat.

Les quantitats poden arribar als 250 euros mensuals i es té en compte els ingressos de la unitat de convivència i l’esforç econòmic.

On puc trobar més informació?

Per a més informació, es pot consultar el següent enllaç del portal web de la Generalitat de Catalunya

Arxivat a: Ajuntament, Habitatge, Joventut
Ajuts al pagament del lloguer