Portada > Actualitat > Notícies > L’empresa a qui es va adjudicar l’obra de institut-escola, Construcciones Deco SA, ha entrat en suspensió de pagaments (concurs de creditors)

L’empresa a qui es va adjudicar l’obra de institut-escola, Construcciones Deco SA, ha entrat en suspensió de pagaments (concurs de creditors)

18/11/2022

L’obra de l’institut-escola s’haurà de tornar a licitar

L’obra de l’institut-escola s’haurà de tornar a licitar per causes alienes a l’Ajuntament de Parets, ja que l’empresa qui es va adjudicar el contracte, Construcciones Deco SA, ha entrat en suspensió de pagaments (concurs de creditors).

La Mesa de Contractació va acordar, el passat mes de maig, per unanimitat proposar a l'òrgan de contractació l'adjudicació del contracte per a la redacció del projecte bàsic, el projecte executiu i la posterior execució de les obres d’ampliació de l’institut-escola Lluís Piquer, a l’empresa a Construcciones Deco SA, de conformitat amb l’oferta econòmica més avantatjosa de la licitació, presentada per un import de 2.046.710,00 euros, IVA exclòs.

La voluntat de l’Ajuntament és continuar amb els arquitectes que estan redactant el projecte actualment i, alhora, licitar de nou la contractació de l’obra de l’institut-escola per adjudicar-la a una nova empresa. L’Ajuntament, seguint en tot moment les recomanacions del Departament d’Educació de la Generalitat, ha decidit que la via més ràpida per no demorar en el temps l’inici de les obres és que els arquitectes continuïn el projecte i en paral·lel, s’iniciï la licitació. 

Arxivat a: Ajuntament, Educació, Urbanisme
Escola Lluís Piquer