Convocatòria Ple Municipal

Sessió ordinària del Ple de l'Ajuntament del 28 de setembre de 2023 a les 18 h.

Ordre del dia

A) Part resolutiva

1.Aprovar l'esborrany l'acta de la sessió anterior del Ple celebrat el dia 20 de juliol de 2023.
2.Expedient 437/2023. Aprovar la imposició d'una sanció per infracció de la normativa sobre gossos potencialment perillosos.
3.Expedient 3553/2023. Aprovar la incoació d'un procediment sancionador per infracció de la normativa sobre gossos potencialment perillosos.
4.Expedient 4748/2023. Aprovar la incoació d'un procediment sancionador per infracció de la normativa sobre gossos potencialment perillosos.
5.Expedient 3250/2023. Aprovar les Bases reguladores específiques per a la concessió de subvencions en règim de concurrència no competitiva per al foment de l’emprenedoria.
6.Expedient 5031/2023. Aprovar la modificació de Crèdits per crèdit extraordinari i suplement de crèdit finançat amb romanent de Tresoreria, baixes altres aplicacions de despesa i préstec exp. 13/2023/CE-SUP PLE.
7.Expedient 4224/2022. Aprovar la modificació de l’annex d’inversions del projecte plurianual Reforma i rehabilitació residència.

B) Activitat de control

8.Expedient 5046/2023. Donar compte de la Moció Declarar a Parets del Vallès persona non grata al Senyor Luis Rubiales, expresident de la Federació Espanyola de Futbol i per un esport sense actituds masclistes.
9.Expedient 2749/2023. Donar compte de l’estat d’execució del Pressupost de l’Ajuntament, el resum dels moviments de la Tresoreria i la seva situació, i la informació sobre el compliment dels terminis de pagament i tramitació de factures, corresponent al primer trimestre de 2023.
10.Expedient 2749/2023. Donar compte de l’estat d’execució del Pressupost de l’Ajuntament, el resum dels moviments de la Tresoreria i la seva situació, i la informació sobre el compliment dels terminis de pagament i tramitació de factures, corresponent al segon trimestre de 2023.
11.Expedient 4615/2023. Donar compte d’acords i resolucions diverses.

Signatura de l'alcalde

Francesc Juzgado Mollá
Alcalde
Parets del Vallès, 26 de setembre de 2023

Darrera actualització: 26.09.2023 | 10:23
Darrera actualització: 26.09.2023 | 10:23