Pla d'Actuació Municipal

El Pla d'Actuació Municipal (PAM) és el document que marca les prioritats, les actuacions i la planificació de l'activitat del govern Municipal de Parets del Vallès per al mandat 2021 - 2023. El PAM està estructurat en 4 eixos d'actuació, 21 objectius i 150 actuacions concretes i avaluables.

És un full de ruta viu i flexible que s'ha d'adaptar a les noves circumstàncies i a les noves necessitats que es puguin plantejar, com ha passat ara amb la crisi de la covid-19 i que ha fet necessari prioritzar accions que redueixin els seus efectes en els col·lectius més vulnerables i treballar per a la reactivació econòmica.

El Pla d'Actuació Municipal 2021 - 2023 posa les persones al centre de totes les polítiques municipals. És per això que es defineix un model de vila que millori la qualitat de vida dels paretans i paretanes, que prioritzi l'oferta de més i millors serveis, que contribueixi a la construcció d'una vila sostenible i respectuosa amb el medi ambient en el marc d'una administració oberta i transparent.

L'Equip de Govern

Seguiment Pla d'Actuació Municipal 2021 - 2023

 • eix1-1.jpg EIX 1 06/07/2022

  Parets del Vallès és una vila caracteritzada per ser oberta i solidària, que fomenta la inclusió social i la millora de la qualitat dels serveis. Una vila que aposta per la transformació social mitjançant la qualitat educativa i l’accés a la cultura. Una vila per a les persones que atén les necessitats socials mitjançant accions que intenten reduir les desigualtats i donar atenció als més desafavorits, i que pretenen aconseguir més habitatge assequible i afavorir les ajudes als col·lectius més vulnerables. Parets és també una vila que fomenta l’esport i els hàbits de vida saludable, en un entorn verd i sostenible.  

 • eix2-2.jpg EIX 2 05/07/2022

  Parets del Vallès és una vila dinàmica amb un ampli sector industrial i comercial. Fem una aposta pel comerç de proximitat i l’activitat productiva amb la intenció de facilitar la creació d’ocupació de qualitat. Impulsarem el foment del turisme i la projecció de la nostra vila com a elements de creixement, i millorarem l’accés a les eines tecnològiques, la recerca i la innovació.

 • eix3 EIX 3 04/07/2022

  Fer de l’espai de la llera del riu Tenes un gran parc fluvial que sigui atractiu, que ajudi a la connexió dels barris de Parets i que estableixi un lligam entre la ciutadania i la natura per fer possible “viure de cara al riu”; creant nous espais per passejar, per descansar i per a la pràctica esportiva, amb l’objectiu de millorar la qualitat de vida de les paretanes i dels paretans.

  La lluita contra el canvi climàtic requereix mesures per fer-hi front com la cerca de l’eficiència energètica dels equipaments o la instal·lació de solucions sostenibles. Parets del Vallès vol ser una vila referent en la responsabilitat i la transició ecològica, que fomenti una mobilitat sostenible, amb la protecció dels espais naturals existents i amb la transformació i millora de l’espai públic.

 • eix4 EIX 4 03/07/2022

  Parets del Vallès és un referent en els processos de transformació digital de l’administració local. També ho és en el retiment de comptes, en la transparència municipal. És per això que continuem innovant tant des del punt de vista tecnològic com organitzatiu, cercant eines i solucions que ens permetin avançar en la millora de l’atenció a la ciutadania, de la comunicació i, també, esdevenir un exemple de Smart City, de vila intel·ligent, amb la millora dels serveis mitjançant la tecnologia.

   

Darrera actualització: 15.02.2023 | 13:19
Darrera actualització: 15.02.2023 | 13:19