Recursos lingüístics

  Consultes lingüístiques


Optimot

Optimot és un cercador d'informació lingüística de la Generalitat de Catalunya que ajuda a resoldre dubtes sobre la llengua catalana. Optimot —que incorpora, entre altres fonts, el Diccionari de la llengua catalana de l'Institut d'Estudis Catalans, els diccionaris terminològics del Termcat, el Nomenclàtor oficial de toponímia de Catalunya i els diccionaris català-castellà i castellà-català de l’Enciclopèdia Catalana— permet realitzar recerques lingüístiques bàsiques per paraules, arrels o frases, així com buscar criteris lingüístics i la traducció de paraules o d'expressions entre el català i l'espanyol.

 

  Diccionaris en línia


Diccionari de la llengua catalana de l’Institut d’Estudis Catalans
El DIEC és el diccionari de l’Institut d’Estudis Catalans. És una obra acadèmica de referència normativa que estableix tant la forma com el significat dels mots reconeguts com a propis i generals de la llengua catalana.

L’Enciclopèdia i Gran diccionari de la llengua catalana
Aquesta web pretén que la recerca d’informació sigui fàcil i simple. És una eina semblant a la d’un cercador, permet els usuaris accedir a la informació que desitgen amb el mínim nombre de “clics” però amb la màxima exactitud possible. L’estructura de la web consta de tres corpus: una enciclopèdia (la Gran Enciclopèdia Catalana, un híbrid entre un diccionari de llengua i una enciclopèdia analítica) , un diccionari de la llengua (la recerca permet accedir a les definicions del Diccionari de la Llengua) i una enciclopèdia en anglès (l’Enciclopaedia, una enciclopèdia de temes catalans en anglès)

Diccionari de la llengua catalana multilingüe
Aquesta obra s’estructura en dues parts. La primera conté un diccionari de la llengua catalana amb definicions acompanyades d’exemples, locucions i frases fetes. A més, en un bloc a part cada article ofereix les equivalències en castellà, anglès, francès i alemany. La segona part conté quatre diccionaris bilingües inversos: castellà-català, anglès-català, francès-català i alemany-català.

TERMCAT: Cercaterm
El Cercaterm és una eina gratuïta de consulta multilingüe que us pot ajudar a resoldre qualsevol dubte terminològic que sorgeixi en la redacció o traducció de textos especialitzats en català.

Diccionari de sinònims de l’Avui

 

  Selecció de verificadors ortogràfics


Maxigramar (correcció gramatical)

Escriu (per a Mac; ortogràfic i sintàctic)

Corrector i eines lingüístiques de l’Open Office

Corrector de Sofcatalà

 

  Navegadors en català


Navega en català

 

  Traducció automàtica


Traductor automàtic de la Generalitat de Catalunya

Google Traductor

Internostrum

Instituto Cervantes

 

  Models de documents


Servei de llengua i Terminologia

Univeristat Pompeu Fabra

enlloc.com

Cataweb

Hi trobareu una àmplia gamma de recursos en línia: aprenentatge, legislació, assessorament, enllaços...

Escola d'Administració Pública de Catalunya
Models de documents administratius

 

  Webs amb recursos lingüístics


Web de la Direcció General de Política Lingüística del Departament de la Presidència de la Generalitat de Catalunya

UOC. Universitat Oberta de Catalunya Serveis Lingüístics

És a dir. Portal lingüístic de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals
Ofereix d'una manera conjunta, unificada i coordinada, els materials elaborats al llarg dels anys pels equips d'assessorament lingüístic de les diverses empreses de la Corporació. Pretén donar respostes clares i concises als dubtes més habituals que planteja l'ús de la llengua als mitjans de comunicació. Els exemples que s'hi recullen, tant els recomanables (marcats en negreta) com els desaconsellables (en cursiva), s'extreuen de l'experiència diària des de l'inici de les nostres emissions.

Gabinet de llengua catalana de la UAB
Ofereix recursos per escriure millor: terminologia, diccionaris de llengua general, criteris lingüístics i models de documents.

Consorci per a la Normalització Lingüística
Serveis que oferim:
Assessorament: Per resoldre dubtes i escriure en català amb seguretat
Cursos de català per a adults: Per millorar els coneixements de català
Empreses i organitzacions: Perquè el català sigui present en tots els àmbits

 

  Publicacions en línia


Publicacions de la Direcció General de Política Lingüística:

· Documentació jurídica i administrativa
· Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
· Criteris de traducció de noms, denominacions i topònims
· Abreviacions
· Majúscules i minúscules
· Marcar les diferències: la representació de dones i homes a la llengua

Altres publicacions en línia d’interès:


Un cop de mà

 

  Configurar l’ordinador en català


Per configurar les opcions generals de llengua de l’ordinador:

Inicia > configuració > tauler de control > opcions regionals i de llengua > llengües > detalls > cal seleccionar “català”.

Cal reiniciar l’ordinador.

 

  Configurar un document en català


Si el text original té definida una llengua diferent.

Edita > selecciona-ho tot > eines > llengua > per a tot el text >català

 

  Procés de revisió d’un text


Revisió simplificada:

Situa el cursor sobre el mot marcat en vermell > clica el botó dret del ratolí > escull el mot adequat

Revisió més completa:

El cursor ha de ser al principi del document.

Eines > ortografia i gramàtica >
> ignora-ho un cop
> ignora-les totes

> afegeix: si feu servir aquesta opció, assegureu-vos bé que la paraula que voleu incloure al diccionari està ben escrita.
> canvia
> canvia-les totes