Portada > Ajuntament > Consistori > Francesc Juzgado Mollá

Francesc Juzgado Mollá

Francesc Juzgado
Francesc Juzgado

Biografia

Nascut a Barcelona el 14 de juny de 1956.

Ha estat Alcalde de Parets del Vallès durant el mandat de 2015-2019, 2º Tinent d'Alcalde i regidor de l'Àrea de Territori, Hisenda i Cooperació en el darrer mandat. Va ser regidor de Comunicació i Mediambient en el període 1999-2003 i regidor d'Urbanisme i Mediambient en el de 1995-1999.

Té estudis d'Electrònica Industrial, de Comptabilitat i finances i diploma en Marketing i Vendes.

Ha estat directiu de vendes a l'empresa privada.

Enllaç a l'agenda pública

Retribucions
Dedicació: Assistències
Import brut per assistència a sessions de Ple, Junta de Govern Local, Comissió Informativa i Junta de Portaveus: 325 euros/sessió
Import brut per assistència a sessions de la Comissió especial de comptes i a altres comissions (d'Àrea): 150 euros/sessió
Indemnització per assistència a òrgans col·legiats: Sí

(Actualitzat 24 de gener de 2023)