Portada > Ajuntament > Consistori > Manuel Losada Seivane

Manuel Losada Seivane

Manuel Losada
Manuel Losada

Biografia

Nascut a Barcelona el 14 d'agost de 1970.

Té estudis de Formació professional de primer i segon grau relacionats amb el ram de l'ebenisteria i la delineació.

És empresari i gerent de la seva empresa del ram de l'ebenisteria.

Diputat al Parlament de Catalunya

Twitter: @MLosadaCs

Retribucions
Dedicació: Assistències
Import brut per assistència a sessions de Ple, Junta de Portaveus i Comissió Informativa: 325 euros/sessió
Import brut per assistència a sessions de la Comissió especial de comptes i a altres comissions (d'Àrea): 150 euros/sessió
Indemnització per assistència a òrgans col·legiats: Sí

(Actualitzat 24 de gener de 2023)