Portada > Ajuntament > Consistori > Retribucions i indemnitzacions

Retribucions i indemnitzacions

Dedicacions, retribucions i indemnitzacions dels membres de la corporació. (Aprovat en Ple de 25 de febrer de 2021)

Càrrecs

Dedicació

Retribució anual (bruta)

Casandra Garcia
1a Tinenta d'alcaldia
 Exclusiva  51.500 € bruts
Francesc de la Torre
2n Tinent d'alcaldia
 Exclusiva  51.500 € bruts
O'hara Valdivia
Regidora
 Exclusiva  51.500 € bruts
Laura Lozano
Regidora
 Exclusiva  51.500 € bruts
Gemma Garcia
Regidora
 Exclusiva  51.500 € bruts
Maria Gorina
Regidora
 Parcial 50%  25.750 € bruts

Indemnitzacions dels càrrecs electes sense dedicació.

  • Per l’assistència a les sessions del Ple: 325 euros/sessió.
  • Per l’assistència a les sessions de la Junta de Govern Local: 325 euros/sessió.
  • Per l’assistència a les sessions de la Comissió informativa dels assumptes del Ple: 325 euros/sessió.
  • Per l’assistència a les sessions de la Comissió especial de comptes: 150 euros/sessió.
  • Per l’assistència a les sessions de la Junta de Portaveus: 325 euros/sessió.
  • Per assistència a altres comissions (d’Àrea) (hi assistiran l’alcalde, el regidor responsable de l’Àrea i els portaveus): 150 euros/sessió.
  • Per assistència a les meses de contractació per part del regidor competent en la matèria: 100 euros/sessió.

Indemnitzacions per grups municipals.

  • 600 € mensuals per grup municipal.
  • 150 € mensuals per regidor/a electe.

(Actualitzat 26 de febrer 2021)