Portada > Ajuntament > Consistori > Retribucions i indemnitzacions

Retribucions i indemnitzacions

Dedicacions, retribucions i indemnitzacions dels membres de la corporació.

Càrrecs

Dedicació

Retribució anual (bruta)

Jordi Seguer
Alcalde
Exclusiva 53.065,30 €
Casandra García
1a Tinent d'alcalde
Exclusiva 51.500,00 €
Neus Jordà
3a Tinent d'alcalde
65% 33.475,00 €
Montse Folguera
Regidora
Exclusiva 48.925,00 €
Kènia Domènech
Regidora
50% 25.750,00 €
Lluís Moreno
Regidor
Exclusiva 51.500,00 €

Indemnitzacions dels càrrecs electes sense dedicació.

  • Per l’assistència a les sessions del Ple: 350 euros/sessió.
  • Per l’assistència a les sessions de la Junta de Govern Local: 250 euros/sessió.
  • Per l’assistència a les sessions de la Comissió informativa dels assumptes del Ple: 350 euros/sessió.
  • Per l’assistència a les sessions de la Comissió especial de comptes: 150 euros/sessió.
  • Per l’assistència a les sessions de la Junta de Portaveus: 350 euros/sessió.
  • Per assistència a altres comissions (d’Àrea) (hi assistiran l’alcalde, el regidor responsable de l’Àrea i els portaveus): 150 euros/sessió.
  • Per assistència a les meses de contractació per part del regidor competent en la matèria: 200 euros/sessió.

Indemnitzacions per grups municipals.

  • 600 € mensuals per grup municipal.
  • 150 € mensuals per regidor/a electe.

(Actualitzat desembre 2019)