Portada > Ajuntament > Consistori > Retribucions i indemnitzacions

Retribucions i indemnitzacions

Dedicacions, retribucions i indemnitzacions dels membres de la corporació.

Càrrecs

Dedicació

Retribució anual (bruta)

Francesc Juzgado
Alcalde
Exclusiva 49.500 €
Paola Gratacós
1a Tinent d'alcalde
Exclusiva 49.500 €
Susanna Villa
2a Tinent d'alcalde
59% 29.205 €
Miquel J. Pérez
3r Tinent d'alcalde
59% 29.205 €
Àfrica Martínez
4a Tinent d'alcalde
80% 39.600 €
Antonio Fernández
5è Tinent d'alcalde
33% 16.335 €
Eva Riulas
Regidora
29% 14.355 €
Laura Lozano
Regidora
29% 14.355 €

Indemnitzacions dels càrrecs electes sense dedicació.

  • Per l’assistència a les sessions del Ple: 270 euros/sessió.
  • Per l’assistència a les sessions de la Junta de Govern Local: 135 euros/sessió.
  • Per l’assistència a les sessions de la Comissió informativa dels assumptes del Ple: 270 euros/sessió.
  • Per l’assistència a les sessions de la Comissió especial de comptes: 270 euros/sessió.
  • Per l’assistència a les sessions de la Junta de Portaveus: 250 euros/sessió (amb un màxim de 3.000 € anuals).

Indemnitzacions per grups municipals.

  • 380 € mensuals per grup municipal.
  • 182,5 € mensuals per regidor/a electe.