Portada > Ajuntament > Informació de la seu

Informació de la seu

Informació de la seu electrònica

Titularitat i òrgans responsables de la gestió

La titularitat d'aquesta seu electrònica correspon al l'Ajuntament de Parets del Vallès.

L'òrgan responsable de la gestió dels continguts i serveis accessibles des d'aquesta seu és Alcaldia.

Disposició de creació de la seu electrònica i del registre

Sistemes de signatura acceptats en els diferents procediments

Per accedir als serveis electrònics que s'ofereixen a través de la Seu Electrònica de l'Ajuntament de Parets del Vallès que requereixen d'identitat digital, és necessari disposar del corresponent certificat electrònic.

Actualment els acceptats són:

 • El Document Nacional d'Identitat Electrònic.
 • Els identificadors digitals emesos per l'Agència Catalana de Certificació, inclosos els que emet per a empleats de les administracions públiques catalanes.
 • Qualsevol altre certificat emès per una entitat de certificació que estigui classificada per l'Agència Catalana de Certificació, on la validació del mateix es faci a través de la seva Plataforma de Serveis d'Identificació i Signatura (PSIS).

Per a obtenir més informació sobre els certificats referits accediu a les pàgines web de les entitats corresponents.

Certificats de dispositiu utilitzats

Seu Electrònica

 • URL: http://www.parets.cat/seu-electronica
 • Emès per a: Parets del Vallès
 • Emès per: Agència Catalana de Certificació (NIF Q-0801176-I)
 • Tipus certificat: CDS1- Certificat de Servidor SSL

OVAC:

 • URL: http://paretsdelvalles.eadministracio.cat
 • Emès per a: Ajuntament de Parets del Vallès
 • Emès per: Agència Catalana de Certificació
 • Data emissió: 12/09/2011
 • Data venciment: 12/09/2015
 • Tipus certificat: CDS1- Certificat de Servidor SSL

L'Ajuntament de Parets del Vallès també reconeix com a pròpies i integrants de la seu electrònica, tot i no estar dintre dels seus dominis, les següents adreces i els corresponents certificats:

Perfil de Contractant

 • URL: https://contractaciopublica.gencat.cat
 • Emès per a: Generalitat de Catalunya
 • Emès per: Agència Catalana de Certificació (NIF Q-0801176-I)
 • Tipus certificat: Certificat de Seu de nivell mig (CDS-1)

Gestió Tributaria

Butlletí Oficial de la Diputació de Barcelona (BOPB)

 • URL: https://bop.diba.cat/
 • Emès per a: bop.diba.cat
 • Emès per: Fabrica Nacional de Moneda i Timbre (FNMT)
 • Tipus certificat: Clase 2 CA

Factura Electrònica:

 • URL: https://efact.eacat.cat/bustia/?emisorId=51
 • Emès per a: Consorci Administració Oberta de Catalunya
 • Emès per: ips VeriSign, Inc 
 • Data emissió: 19/01/2011
 • Data venciment: 18/02/2013
 • Tipus certificat: Certificat de servidor SSL

Eines de validació de certificats

Calendari de dies inhàbils

Calendari de festius: Accedir