Portada > Ajuntament > Informació Oficial > Ple Municipal

Ple Municipal

Convocatòria de la sessió extraordinària del Ple de l'Ajuntament, que tindrà lloc el proper dia 25 d'abril de 2019 a les 18 h.

ORDRE DEL DIA

1.Aprovar, si escau, els esborranys de les actes de les sessions anteriors.

ÀREA DE SERVEIS A LES PERSONES
2. Aprovar, si escau, el Manifest Parets del Vallès sense fum (Exp. 6262/2017).

ÀREA DE SERVEIS GENERALS
3.Donar compte del Decret d’Alcaldia relatiu a encomanar a la Secretaria Municipal la confecció d’un informe jurídic respecte de la situació de la concessió administrativa atorgada a la mercantil INKEMIA (Exp. 5151/2017).
4.Aprovar, si escau, la Carta de Serveis de l’Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC) (Exp. 1577/2019).
5.Aprovar, si procedeix, la imposició de penalitats al contractista del contracte d'arrendament financer amb opció a compra pel subministrament de la gespa artificial al camp de futbol municipal Josep Seguer (Exp. 652/2018).

 

Signatura
Signatura

Francesc Juzgado Mollá
Alcalde
Parets del Vallès, 23 d'abril de 2019

Convocatòria de la sessió extraordinària del Ple de l'Ajuntament, que tindrà lloc el proper dia 30 d'abril de 2019 a les 18 h.

ORDRE DEL DIA

Sorteig dels membres de les meses electorals per a les properes eleccions municipals del 26 de maig de 2019.

 

Signatura
Signatura

Francesc Juzgado Mollá
Alcalde
Parets del Vallès, 23 d'abril de 2019

Mocions