Portada > Ajuntament > Informació Oficial > Ordenances Fiscals

Ordenances Fiscals

Preus públics

Normativa de caràcter general i fiscal de l'Ajuntament de Parets del Vallès i els seus ens adscrits

En aquesta pàgina trobareu les ordenances i reglaments generals, organitzatius i de serveis que s'hagin publicat pel municipi al BOPB i al DOGC des de l'any 1998 en format pdf. També hi podreu trobar les ordenances fiscals vigents, publicades des de l'any 2001.

Accedir a la informació